Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Thông tin về các khu công nghiệp và công nghệ cao tại LB Nga

Thứ ba, 19-05-2020 | 15:11:00 PM GMT+7 Bản in

Chúng tôi xin giới thiệu với các Quý Vị ấn phẩm “Cẩm nang kinh doanh ở các đặc khu kinh tế Nga-2019” và Bản đánh giá tổng quan “Các khu công nghệ Nga-2019”

Các ấn phẩm chuyên về phân tích một cách hệ thống các điều kiện cho hoạt động đầu tư tại các đặc khu kinh tế và các khu công nghệ của Nga, cũng như đánh giá tính hấp dẫn đầu tư của các khu này đối với các nhà đầu tư Nga và nước ngoài. Các ấn phẩm này là công trình nghiên cứu tổng quát về mức độ phát triển và tính hấp dẫn đầu tư ở thời điểm hiện tại của các đặc khu kinh tế và các khu công nghệ, những đặc thù trong hoạt động của các khu này, và do vậy, cho phép các nhà đầu tư và các bên có quan tâm có được những thông tin cần thiết về các môi trường đầu tư hiện có. Trong các ấn phẩm có các thông tin về những ưu đãi thuế ở cấp liên bang và cấp khu vực, những ưu đãi khác và những thế mạnh cạnh tranh của mỗi khu vực trong số này.

Chúng tôi đề nghị các Quý Vị xem xét các ấn phẩm và, nếu có các câu hỏi về đầu tư vào các dự án ở các đặc khu kinh tế và các khu công nghệ, liên hệ với Cơ quan Đại diện thương mại Nga tại Việt Nam (e-mail: torgpredvn@yandex.ru), cũng như với các chuyên viên của Hiệp hội các khu công nghiệp Nga là bà Maria Bukharova và bà Elena Kashinova theo

điện thoại: +7 (915)232-00-50, +7 (915) 163-84-39, e-mail: mbukharova@akirf.ru, ekashinova@akirf.ru

Thông tin tham khảo truy cập tại: 

1/ “Russian Special Economic Zones: Business Navigator 2019”: 
http://akitrf.ru/upload/Russian_Special_Economic_Zones._Business_Navigator_2019_eng.pd
2/“Russian Technology Parks – 2019”:
 
Cu Viet Hung 
Deputy Manager    
Int'l Relations Dept
VCCI
Phone:     04-35742161
Fax:          04-35742020
Email:      hungcv@vcci.com.vn
 
Ý kiến bạn đọc (0)