Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Thời gian làm hợp đồng có được tính hưởng phụ cấp lâu năm?

Thứ năm, 12-05-2022 | 11:41:00 AM GMT+7 Bản in
Ông Nguyễn Văn Nam (Đắk Lắk) là giáo viên hợp đồng tại trường THCS thuộc vùng đặc biệt khó khăn (vùng III) từ tháng 4/2012, có đóng BHXH. Tháng 9/2020, ông được tuyển dụng theo diện đặc cách và vẫn làm việc tại trường.

Ông Nam hỏi, ông có được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP không? Thời gian căn cứ để tính mức hưởng là từ khi bắt đầu hợp đồng (tháng 4/2012) hay khi được tuyển dụng (tháng 9/2020)?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chính sách đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Theo đó, đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này có thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm trở lên được hưởng phụ cấp công tác lâu năm.

Trước thời điểm được tuyển dụng (tháng 9/2020), ông Nguyễn Văn Nam là giáo viên hợp đồng tại trường THCS thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trong trường hợp nếu ông được hợp đồng và trả lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì thời gian hợp đồng này được tính là thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/thoi-gian-lam-hop-dong-co-duoc-tinh-huong-phu-cap-lau-nam-102220510160833884.htm

Ý kiến bạn đọc (0)