Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Thiết kế, giám sát dự án điện mặt trời phải có giẩy phép

Thứ hai, 27-09-2021 | 13:55:00 PM GMT+7 Bản in
Doanh nghiệp của ông Nguyễn Ngọc Tùng (Hà Nội) là đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát trong lĩnh vực điện đường dây và trạm biến áp. Đơn vị ông đã có giấy phép hoạt động điện lực, nay muốn thiết kế, giám sát về lĩnh vực điện mặt trời. Ông Tùng hỏi, doanh nghiệp ông có phải xin giấy phép bổ sung không?

Bộ Công Thương trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 5/2/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực bao gồm tư vấn thiết kế công trình điện và tư vấn giám sát thi công công trình điện. Công trình điện bao gồm 2 loại:

- Công trình nhà máy điện (thủy điện, điện gió, điện mặt trời, nhiệt điện);

- Công trình đường dây và trạm biến áp.

Căn cứ quy định Khoản 9 Điều 3 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP quy định điều kiện cấp giấy phép tư vấn thiết kế công trình nhà máy điện gió, điện mặt trời và Khoản 16 Điều 3 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP quy định điều kiện cấp giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy điện gió, điện mặt trời thì lĩnh vực hoạt động thiết kế hoặc giám sát dự án điện mặt trời phải có giấy phép hoạt động điện lực.

Theo Chinhphu.vn

https://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Thiet-ke-giam-sat-du-an-dien-mat-troi-phai-co-giay-phep/447778.vgp

Ý kiến bạn đọc (0)