Bà Nguyễn Thị Bảo Hường - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên cho biết, năm 2022, tỉnh Thái Nguyên được Thủ tướng giao kế hoạch vốn đầu tư công (đã bao gồm 322.092 triệu đồng số kế hoạch vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022) là hơn 5.840 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn UBND tỉnh giao là trên 8.513 tỷ đồng, số kế hoạch vốn kéo dài năm 2021 thực hiện trong năm 2022 là 189,2 tỷ đồng.

Thái Nguyên giải ngân vốn đầu tư công đạt 49,5% kế hoạch
Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên thực hiện linh hoạt các phương thức “thanh toán trước, kiểm soát sau” và “kiểm soát trước, thanh toán sau” phù hợp với từng dự án. Ảnh: TL

Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm 2022 đến hết tháng báo cáo (30/6/2022), tỉnh Thái Nguyên thực hiện giải ngân đạt 2.892 tỷ đồng, đạt 49,5% so với số kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 34% so với số kế hoạch địa phương giao.

Thực tế, luỹ kế giải ngân thanh toán vốn từ đầu năm đến ngày 29/6/2022 của tỉnh Thái Nguyên là: 2.624.279 triệu đồng, đạt 45% so với số kế hoạch do Thủ tướng giao, đạt 29,1% so với số kế hoạch địa phương giao (đã bao gồm số kế hoạch vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia).

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân từ nay đến cuối năm, phấn đấu đạt tỷ lệ cao nhất khi kết thúc năm ngân sách và triển khai kịp thời, hiệu quả về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp tục yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định các nội dung Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022-QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên quán triệt tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực đối với người dân, doanh nghiệp, đồng thời, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên phải xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, kiên quyết xử lý nghiêm khắc với các tập thể, cá nhân gây khó khăn, nhũng nhiễu với người dân và doanh nghiệp cũng như thiếu trách nhiệm, trì trệ trong quá trình thực thi công vụ.

Đồng thời, đẩy nhanh lộ trình thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường xử lý thủ tục hành chính trên nền tảng trực tuyến, nghiên cứu, triển khai các giải pháp đột phá, khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với phục hồi kinh tế nhanh và phát triển bền vững. Quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra trong năm 2022.

Với vai trò là cơ quan kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư, người đứng đầu Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên cho biết, đơn vị tiếp tục thực hiện các cải cách, hiện đại hóa để tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với kho bạc.

“Đặc biệt, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên đẩy mạnh giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến giúp hồ sơ, thủ tục thanh toán vốn được giải quyết nhanh chóng, công khai minh bạch cũng như linh hoạt các phương thức “thanh toán trước, kiểm soát sau” và “kiểm soát trước, thanh toán sau” phù hợp với từng dự án, công trình giúp nguồn vốn đầu tư nhanh chóng đi vào xã hội, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho công tác phục hồi kinh tế sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19” - bà Nguyễn Thị Bảo Hường nhấn mạnh./.