Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Sửa quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Thứ tư, 11-05-2022 | 09:37:00 AM GMT+7 Bản in
Bộ Công an đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 06/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.
Sửa quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp - Ảnh 1.

Tổ chức hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 5 về công tác phối hợp giữa Công an các đơn vị, địa phương với cơ quan, doanh nghiệp trong hướng dẫn, quản lý và kiểm tra thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

Trong đó quy định Cục An ninh kinh tế, Cục An ninh chính trị nội bộ và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan và người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp tổ chức hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư cũng sửa đổi khoản 3, 4 Điều 6 về công tác huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ.

Cục An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, các trường An ninh, Cảnh sát và các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trình Bộ trưởng Bộ Công an ban hành để thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

Phân cấp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ và cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Cục An ninh kinh tế, Cục An ninh chính trị nội bộ tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng và cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp thuộc các ban, bộ, ngành ở Trung ương được phân công phụ trách.

Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng và cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đặt trụ sở tại địa phương (trừ cơ quan, doanh nghiệp thuộc các ban, bộ, ngành do các Cục nghiệp vụ được phân công phụ trách).

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Minh Hiển (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/sua-quy-dinh-ve-bao-ve-co-quan-doanh-nghiep-102220509105528056.htm

 

Ý kiến bạn đọc (0)