Cụ thể, Thông tư số 16/2022/TT-NHNN quy định việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) được ban hành để thay thế Thông tư số 04/2016/TT-NHNN.

Theo NHNN, các nội dung của Thông tư 16 nhắm tới mục đích đơn giản hóa hồ sơ mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN; bổ sung đối tượng áp dụng, một số loại giấy tờ có giá được lưu ký và các nghiệp vụ mới phát sinh liên quan tới sử dụng giấy tờ có giá tại NHNN.

Sửa đổi nhiều quy định về sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước
Các nội dung của Thông tư 16 quy định cho việc sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: T.L
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam lấy ý kiến về dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi Nhiều ý kiến góp ý cho dự thảo sửa đổi Luật các Tổ chức tín dụng

Ngoài ra, Thông tư 16 cũng điều chỉnh nội dung phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Một trong những nội dung thay đổi chính của Thông tư 16 so với Thông tư số 04 là đã bổ sung Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại NHNN.

Ngoài ra, Thông tư 16 quy định bổ sung một số loại giấy tờ có giá được lưu ký và sử dụng tại NHNN, trong đó có trái phiếu do các tổ chức tín dụng (trừ các ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc và các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt) và doanh nghiệp khác phát hành.

Thông tư mới cũng bổ sung một số nghiệp vụ sử dụng giấy tờ có giá tại NHNN: Nghiệp vụ cầm cố, ký quỹ giấy tờ có giá để thiết lập hạn mức thanh toán tập trung, hạn mức bù trừ điện tử và nghiệp vụ cho vay đặc biệt.

Về hồ sơ mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá, Thông tư quy định thành viên không cần phải nộp các thành phần hồ sơ đã nộp khi mở tài khoản thanh toán tại NHNN. Các tổ chức tín dụng nếu đang có tài khoản lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN tiếp tục được sử dụng tài khoản này./.

 

Theo Chí Tín (Thời báo Tài chính)

https://thoibaotaichinhvietnam.vn/sua-doi-nhieu-quy-dinh-ve-su-dung-giay-to-co-gia-tai-ngan-hang-nha-nuoc-118106.html