Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Sếp có quyền từ chối đơn xin nghỉ việc?

Thứ hai, 22-02-2021 | 09:08:00 AM GMT+7 Bản in
Tôi viết đơn xin nghỉ việc, báo trước lãnh đạo công ty trước 3 tháng song không được chấp nhận. Văn phòng gửi văn bản từ chối đơn xin nghỉ của tôi. (Diệu Linh)

Công ty làm vậy có hợp pháp không? Tôi cần làm gì để được nghỉ việc hợp pháp và đảm bảo quyền lợi?

Luật sư tư vấn

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là một quyền của người lao động. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nếu đáp ứng được các điều kiện quy định tại điều 35 như sau:

1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;

d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này;

b) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;

c) Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

d) Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

đ) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này;

e) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

g) Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Do thông tin bạn gửi không nêu rõ loại hợp đồng lao động bạn ký với công ty (hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hay hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng? Bạn có thuộc các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước hay không?) nên cần đối chiếu trường hợp cụ thể với các quy định nêu trên để thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Bạn đã nộp đơn xin nghỉ việc và chưa được đồng ý thì vẫn có quyền nghỉ việc theo hình thức "đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động" nói trên. Việc công ty không giải quyết đơn đề nghị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là không đúng pháp luật.

Để được nghỉ việc hợp pháp và đảm bảo quyền lợi thì sau khi nhận được văn bản của công ty từ chối đơn xin nghỉ việc, bạn cần có văn bản thông thông báo ngày sẽ nghỉ việc nếu công ty vẫn không đồng ý hoặc không phản hồi (lưu ý: Ngày bạn sẽ nghỉ việc là ngày sau khi hết thời hạn phải báo trước).

Đồng thời, bạn cần thông báo về thời gian bàn giao công việc, yêu cầu công ty bố trí nhân sự để bàn giao công việc; thông báo các khoản tiền công ty cần thanh toán, hồ sơ công ty cần hoàn trả cho bạn. Bạn cũng có thể gửi đơn đến cơ quan Lao động – Thương binh và xã hội địa phương, tổ chức công đoàn cơ sở... để đề nghị được giúp đỡ và hỗ trợ khi cần thiết.

Luật sư Phạm Thanh Bình
Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

Theo Vnexpress

https://vnexpress.net/sep-co-quyen-tu-choi-don-xin-nghi-viec-4236323.html

Ý kiến bạn đọc (0)