Gửi email bài viết: Đề nghị Chính phủ xây dựng một Thông tư đặc biệt về trường hợp nơi làm việc bị đình chỉ tạm thời, hoặc đình chỉ kinh doanh do bị phong toả, cho phép DN cho người lao động nghỉ không lương mà không cần thoả thuận với người lao động.

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *