Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Quy định về thời gian để tính lãi tiền gửi, tiền vay

Thứ sáu, 04-03-2016 | 14:19:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) -Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì thời gian để tính lãi tiền gửi, tiền vay được quy ước 1 năm là 360 ngày, 1 tháng là 30 ngày, không phân biệt tháng đó có 28, 29 hay 31 ngày.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Điệp (nguyendiep52dx@...), hiện nay các ngân hàng kinh doanh ở Việt Nam đều tính tiền lãi chia bình quân 360 ngày, còn tiền vay thì lại tính 365 ngày hoặc 366 ngày, nghĩa là đã tính tăng thêm 5-6 ngày mỗi năm.

Như vậy, công dân vay tiền đều phải trả thêm 1/72 số tiền trả lãi hàng năm. Ông Điệp hỏi, các ngân hàng làm như vậy có sai so với Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN không? Nếu chưa đúng quy định thì cách khắc phục thế nào?

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Điều 10 Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN ngày 17/5/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành về việc quy định phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng đã quy định cụ thể hai phương pháp tính lãi: tính lãi theo tích số, tính lãi theo món.

Các quy định này được xây dựng trên cơ sở tiếp cận, nghiên cứu thông lệ quốc tế về tính và thu trả lãi. Từ đó, vừa tiếp thu về mặt nguyên tắc các thông lệ quốc tế đó và vừa đảm bảo phù hợp với thực tế Việt Nam.

Tuy nhiên, cho đến nay, qua quá trình triển khai, thực hiện, Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN đã phát sinh một số hạn chế; trong đó có ý kiến của công dân Nguyễn Điệp.

Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản đề nghị các tổ chức tín dụng nêu những vướng mắc trong việc áp dụng quy định tại Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN. Hiện, Ngân hàng Nhà nước đang tổng hợp các vướng mắc và nghiên cứu để ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN trong năm 2016.

Chinhphu.vn

Ý kiến bạn đọc (0)