Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Quy định về gia hạn hiệu lực hồ sơ dự thầu

Thứ ba, 16-02-2016 | 14:05:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Trường hợp gói thầu quy mô lớn, phức tạp, gói thầu đấu thầu theo phương thức hai giai đoạn, thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa là 210 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Tại điểm l, khoản 1, Điều 12 Luật Đấu thầu quy định: “Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất tối đa là 180 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu; trường hợp gói thầu quy mô lớn, phức tạp, gói thầu đấu thầu theo phương thức hai giai đoạn, thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa là 210 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và phải bảo đảm tiến độ dự án”.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Đỗ Đức Vinh (TP. Hà Nội) hỏi, việc được phép gia hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là so với mốc thời gian được quy định trước đó trong hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu và vẫn bảo đảm không vượt mốc thời gian tối đa theo quy định nêu trên hay gia hạn có thể vượt cả thời hạn tối đa như đã nêu (có thể gia hạn hiệu lực của hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu lên đến 220 ngày kể từ ngày đóng thầu)?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm l, khoản 1, Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định, thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất tối đa là 180 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Trường hợp gói thầu quy mô lớn, phức tạp, gói thầu đấu thầu theo phương thức hai giai đoạn, thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa là 210 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và phải bảo đảm tiến độ dự án.

Trường hợp cần thiết, bên mời thầu có thể gia hạn hiệu lực hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cho phù hợp (có thể quá 210 ngày) nhưng phải bảo đảm tiến độ của dự án theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)