Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Quy định về bảo mật hồ sơ dự thầu

Thứ hai, 11-07-2016 | 09:38:00 AM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Luật Đấu thầu quy định trách nhiệm của chủ đầu tư, bên mời thầu là bảo mật các tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động đấu thầu.

Ông Thái Hồ Phương (Hà Nội) đề nghị hướng dẫn tình huống sau: Bên mời thầu đang trình chủ đầu tư kết quả đấu thầu gói thầu A, chưa có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu. Hiện, cơ quan công an có văn bản đề nghị cung cấp hồ sơ dự thầu của các nhà thầu và các tài liệu có liên quan đến gói thầu này.

Vậy, trong trường hợp nêu trên, chủ đầu tư và bên mời thầu có được phép cung cấp hồ sơ dự thầu của các nhà thầu và các tài liệu có liên quan đến gói thầu tại thời điểm này cho cơ quan công an không hay chỉ cung cấp sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điều 74 và Điều 75 Luật Đấu thầu quy định trách nhiệm của chủ đầu tư, bên mời thầu là bảo mật các tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động đấu thầu.

Đối với câu hỏi của ông Thái Hồ Phương, trường hợp cơ quan công an có văn bản đề nghị cung cấp một số tài liệu để tiến hành công tác điều tra thì việc cung cấp hồ sơ cho cơ quan điều tra thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan về công tác điều tra.

Theo Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)