Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

PV GAS gia tăng hiệu quả từ chuyển đổi số

Thứ sáu, 23-09-2022 | 10:06:00 AM GMT+7 Bản in
Từng bước số hóa các quy trình kinh doanh, sản xuất, quản trị… đã giúp PV GAS tiết giảm thời gian, chi phí, gia tăng hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh; đáp ứng quá trình hội nhập quốc tế.
PV GAS và đối tác EY khởi động dự án “Tư vấn chiến lược Chuyển đổi số” và “Tư vấn triển khai phần mềm ERP” cho PV GAS. Ảnh: Hằng Anh/BNEWS/TTXVN

Nhận thức vai trò quan trọng của chuyển đối số, một xu hướng tất yếu để tồn tại và phát triển, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã chủ động đầu tư, thúc đẩy triển khai chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Việc từng bước số hóa các quy trình kinh doanh, sản xuất, quản trị… đã giúp PV GAS tiết giảm thời gian, chi phí, gia tăng hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh; đồng thời mang lại giá trị gia tăng cao hơn cho khách hàng, đối tác, đáp ứng nhu cầu thị trường, cũng như quá trình hội nhập quốc tế.
Theo PV GAS, đầu tháng 8 vừa qua, hồ sơ ký số thứ 110.000 đã được ký trong hệ thống chữ ký số của PV GAS, tương ứng với khoảng 450 ngàn lượt ký. Đây là cột mốc quan trọng của PV GAS trong thực hiện chuyển số, góp phần tiết kiệm đáng kể thời gian xử lý văn bản, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hiện nay, trung bình mỗi ngày tại PV GAS có 185 văn bản được ký số với khoảng 670 lượt ký. Tổng số lượt ký số của cán bộ công nhân viên PV GAS đã ký trên hệ thống là hơn 450.000 ngàn lượt ký.
Thực hiện chuyển đổi số của PV GAS được triển khai đồng bộ, thống nhất với quá trình chuyển đổi số của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) để tận dụng hệ thống hạ tầng, cơ sở dữ liệu, phát huy hiệu quả chuỗi giá trị toàn ngành. Chủ trương của PVN cũng định hướng rõ ràng, với quy mô ngày càng lớn, biến động ngày càng nhanh thì không có cách nào khác phải kết nối lại với nhau, phải xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (Bigdata), đồng thời phải sử dụng các công nghệ Điện toán đám mây (Cloud), Internet vạn vật (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI)…

Năm 2020, giữa lúc đại dịch COVID-19 bùng phát, PV GAS và Tập đoàn AES ký kết thỏa thuận về “Dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ” qua hình thức trực tuyến. Ảnh: Hằng Anh/BNEWS/TTXVN

Cùng với các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số về mặt hạ tầng công nghệ, PVN còn đẩy mạnh triển khai đồng bộ “Văn hóa số” với nền tảng là: văn hóa chia sẻ, văn hóa sáng tạo, văn hóa nỗ lực học tập không ngừng. Là đơn vị thành viên chủ lực của PVN, PV GAS cũng tích cực triển khai chuyển đổi số và ERP để đáp ứng yêu cầu phát triển, đồng thời góp phần thực hiện thành công chiến lược của Tập đoàn.
Kể từ năm 2015, PV GAS đã thuê Công ty TNHH Ernst & Young  Việt Nam (EY) – nhà thầu tư vấn quốc tế với năng lực và kinh nghiệm tư vấn triển khai nhiều dự án phần mềm ERP (hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) trong và ngoài nước để thực hiện khảo sát và đánh giá khả thi dự án để triển khai.
Đến tháng 10/2016, PV GAS kết thúc hợp đồng với EY và trên cơ sở bản báo cáo đánh giá đã hoàn thiện, PV GAS thực hiện tái cấu trúc và ứng dụng công nghệ thông tin để làm nền tảng chuẩn bị cho việc triển khai ERP trong giai đoạn tiếp theo.
Từ năm 2016 đến năm 2021, PV GAS đã thực hiện công tác tái cấu trúc về cơ cấu tổ chức, nghiệp vụ, quy trình tại các ban, đơn vị trực thuộc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin bằng các phần mềm theo nhu cầu cụ thể của sản xuất kinh doanh và quản lý nội bộ để cải thiện hiệu quả tức thời, chuẩn hóa dần các nghiệp vụ và thay đổi cho phù hợp hơn với tiêu chuẩn áp dụng phần mềm ERP.
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã tác động, làm thay đổi cuộc sống, thói quen của con người. Trong số đó, xuất hiện những xu hướng tiêu dùng mới, các mô hình kinh doanh mới, buộc doanh nghiệp phải nỗ lực thay đổi để thích ứng, tồn tại. Trong giai đoạn này, chuyển đổi số cũng được PV GAS thúc đẩy mạnh mẽ.
Đơn cử như thời điểm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 được áp dụng nghiêm ngặt với việc hạn chế đi lại, tiếp xúc, giãn cách xã hội… cũng là động lực để các doanh nghiệp nói chung và PV GAS nói riêng thúc đẩy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; áp dụng chuyển đổi số để phục vụ công việc.

PV GAS đã ứng dụng CNTT trên hầu hết các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh như: làm việc từ xa; tăng cường sử dụng các công cụ trực tuyến để họp và làm việc; ứng dụng mạnh việc xử lý, ký văn bản điện tử...
Đến nay, trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vẫn được thực hiện rộng rãi và phát huy hiệu quả, phần nào thay đổi các cách thức vận hành truyền thống. Điển hình là việc triển khai chữ ký số, hóa đơn điện tử đã được đẩy mạnh tại PV GAS vào quy trình xử lý văn bản.

Đào tạo cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại PV GAS. Ảnh: Hằng Anh/BNEWS/TTXVN

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 7/6/2021 về việc “thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Nghị quyết số 184-NQ/ĐU ngày 15/2/2022 về việc “thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đến năm 2025, định hướng 2030”, PV GAS đã phê duyệt kế hoạch năm 2022 để triển khai phần mềm ERP trên cơ sở phù hợp với chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tương thích với phần mềm ERP của PVN.
Đồng thời, PV GAS cũng triển khai chuyển đổi số cho các lĩnh vực cần thiết, phù hợp với nhu cầu, bối cảnh hoạt động của doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; phù hợp với các thách thức vĩ mô như xu hướng giảm năng lượng hóa thạch và dịch chuyển sang năng lượng xanh, tác động của đại dịch COVID-19...
Hiện PV GAS đang triển khai hai gói thầu “Thuê tư vấn triển khai phần mềm ERP cho PV GAS” và “Thuê tư vấn đánh giá hiện trạng năng lực số và lập phương án, lộ trình triển khai chuyển đổi số cho PV GAS”; đào tạo về chuyển đổi số theo kế hoạch đào tạo hàng năm của doanh nghiệp gắn kết chuyển đối số là một nét trong Văn hóa doanh nghiệp PV GAS.
Với việc triển khai đồng thời 2 dự án tư vấn, PV GAS đặt mục tiêu lựa chọn nhóm công nghệ số phù hợp với quy mô và chiến lược kinh doanh  trong thời gian tới; đồng thời đảm bảo triển khai hệ thống ERP phù hợp với đặc thù ngành, tương thích với hệ thống ERP của PVN và theo định hướng Smart Factory (nhà máy thông minh).
Ngoài ra, PV GAS liên tục cải tiến hệ thống công nghệ thông tin và quản trị dữ liệu để đáp ứng nhu cầu ứng dụng ngày càng tăng, đảm bảo bảo mật, an ninh mạng cùng với sự phát triển khi ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin ngày càng nhiều.
Trong định hướng chiến lược, PV GAS xác định sẽ thực hiện triển khai chuyển đổi số cho các lĩnh vực cần thiết theo lộ trình, phù hợp với nhu cầu, bối cảnh hoạt động của doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh./.

 

Theo

https://bnews.vn/pv-gas-gia-tang-hieu-qua-tu-chuyen-doi-so/259233.html

 

Ý kiến bạn đọc (0)