Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Quy định mới về đối tượng tuyển sinh cao đẳng nghề

14:06 31/07/2021

Tại Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành quy định mới về đối tượng tuyển sinh cao đẳng nghề.

Đề xuất quy định về tổ chức, hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

14:05 31/07/2021

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định vị trí chuyên trách về an toàn thông tin và tổ chức, hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

Đề xuất thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa

13:15 30/07/2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Bổ sung quy định nộp hồ sơ đăng ký phương tiện giao thông đường sắt theo hình thức trực tuyến

13:14 30/07/2021

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018/TT-BGTVT ngày 27/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt.

Đề xuất một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thừa Thiên Huế

08:50 27/07/2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đề xuất quy định mới xử phạt VPHC về phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều

11:20 26/07/2021

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều.

Hướng dẫn chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác

15:23 23/07/2021

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Đề xuất điều kiện cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá

15:21 23/07/2021

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, Bộ NN&PTNT đã đề xuất bổ sung quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá.

Đề xuất tăng thuế xuất khẩu một số mặt hàng, hạn chế bán rẻ tài nguyên

09:44 19/07/2021

Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2020/NĐ-CP về biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi. Trong đó, đề xuất tăng thuế xuất khẩu một số nhóm tài nguyên không tái tạo, như mặt hàng đá, theo lộ trình 2 năm.

Nghị định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

11:18 16/07/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, quy định rõ nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để xây dựng lại, hoặc xây dựng công trình khác và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

Đề xuất tăng thuế xuất khẩu phôi thép từ 0% lên 5%

10:51 16/07/2021

Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh tăng thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng phôi thép (nhóm 72.06 và 72.07) từ 0% lên 5%.

Đề xuất sửa đổi quy định xử phạt VPHC về bình đẳng giới

10:47 16/07/2021

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực bình đẳng giới.