Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Cấm dùng tài khoản cá nhân để tiếp nhận vốn viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu NSNN

10:40 16/04/2021

Nghiêm cấm việc dùng tài khoản cá nhân, thuê mượn hoặc nhờ tài khoản của cơ quan, đơn vị khác để tiếp nhận nguồn vốn viện trợ nước ngoài tài trợ cho các dự án.

Bảm bảo tính thống nhất trong quy định xử lý vi phạm về lâm nghiệp, thú y, chăn nuôi

10:39 16/04/2021

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi.

Người nước ngoài dạy ngoại ngữ phải có chứng chỉ phù hợp

10:37 16/04/2021

Giáo viên là người nước ngoài dạy ngoại ngữ mà ngoại ngữ đó là tiếng mẹ đẻ của giáo viên đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt tiêu chuẩn: Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngôn ngữ phù hợp.

Quy định sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty

10:06 14/04/2021

Chính phủ ban hành Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, trong đó quy định cụ thể về sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty.

Lệ phí cấp hộ chiếu cao nhất là 1,2 triệu đồng/lần

10:05 14/04/2021

Theo quy định của Bộ Tài chính, lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB có mức từ 5.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/lần cấp.

Giảm 50% mức thu phí trong chăn nuôi

10:04 14/04/2021

Kể từ ngày 17/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021, áp dụng mức thu bằng 50% mức thu phí tại biểu thu phí trong chăn nuôi kèm theo Thông tư số 24/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính vừa mới ban hành.

Cải cách phân loại, phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu: Doanh nghiệp và hải quan cùng hưởng lợi

14:32 12/04/2021

Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC là bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, sẽ mang lại lợi ích cho cả cơ quan hải quan và doanh nghiệp

Chính thức cho phép dạy học trực tuyến hỗ trợ và thay thế trực tiếp

14:51 11/04/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa chính thức ban hành Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

Thuốc lá và rượu nhập khẩu phải dán tem điện tử

09:27 09/04/2021

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá, có hiệu lực thi hành từ 15/5/2021.

Tái cấp vốn lãi suất 0% đối với TCTD sau khi cho VNA vay

09:25 09/04/2021

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 04/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện

09:23 09/04/2021

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.

Đề xuất hướng dẫn chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa DN nhà nước

15:24 04/04/2021

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.