Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Chính phủ cần có biện pháp kiềm chế tình trạng cho người lao động nghỉ việc, tập trung duy trì việc làm, bằng cách hướng những hỗ trợ của Chính phủ tới những doanh nghiệp có thực hiện các biện pháp để giữ người lao động, từ đó giảm thiểu cú sốc về việc làm. Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội

Chưa phản hồi
Đối với chế độ hưởng mức hỗ trợ 1,8 triệu đ/người/tháng quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP, ngoài các đối tượng đã quy định, đề nghị sửa đổi chế độ cho đối tượng ngừng việc theo khoản 2, điều 98 Bộ Luật Lao động cũng được hưởng mức trợ cấp như trên để thống nhất cách thức và mức độ hỗ trợ. Hiệp hội Dệt may

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội

Chưa phản hồi
Đề nghị điều chỉnh khung: Người lao động trong một số ngành đặc thù, bố trí nghỉ việc luân phiên 15 ngày là đủ điều kiện hưởng trợ cấp. Hiệp hội Vận tải ô tô VN

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội

Chưa phản hồi
Đề nghị CP cho phép các DN bị ảnh hưởng dịch được ngừng đóng vào quỹ hư trí tử tuất đến hết năm 2020 mà không kèm theo điều kiện giqarm từ 50% lao động trở lên hoặc chỉ nên giảm từ 20%. Hiệp hội Dệt may

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội

Chưa phản hồi
Về tiếp cận chính sách gia hạn thời gian nộp phí công đoàn, đề nghị xem xét lại điều kiện được hưởng chính sách, như quy định hiện nay không mang tính chất khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm cho NLĐ. Kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động VN sửa đổi, điều chỉnh lại điều kiện quy định hiện nay và thay thế bằng điều kiện doan nghiệp có tỷ lệ doanh thu hoặc lợi nhuận giảm từ 20% so với cùng kỳ trở lên sẽ được tiếp cận chính sách hỗ trợ này. Hiệp hội điện tử VN

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Tổng liên đoàn Lao động

Chưa phản hồi
Đề nghị trừ một số ngành/lĩnh vực rất hạn chế phải tạm thời đóng cửa, cần cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất lưu thông tiến hành bình thường với điều kiện tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ban chỉ đạo QG phòng chống dịch COVID-19

Chưa phản hồi
Bảo đảm cho tất cả các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đều được tiếp cận các gói giải pháp hỗ trợ, tuy nhiên cần phân loại các doanh nghiệp tiếp cận nguồn hỗ trợ theo các mức độ ảnh hưởng khác nhau, chú trọng các ngành, lĩnh vực, khu vực doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhiều từ dịch bệnh như ngành hàng không, dệt may, da giày, logistic, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh… Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ban chỉ đạo QG phòng chống dịch COVID-19

Chưa phản hồi
Đề nghị các doanh nghiệp và tổ chức công đoàn chủ động vận động người lao động sẵn sàng chấp nhận trả một phần lương đủ để đảm bảo cuộc sống, phần còn lại cho doanh nghiệp trả chậm sau một thời gian (theo thỏa thuận) để chung tay với doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Ngoài ra, đề nghị cho áp dụng sớm điều khoản của Bộ Luật về lao động 2019 (có hiệu lực từ 2021): Khi bị thiên tai dịch bệnh do điều kiện khách quan, cho phép doanh nghiệp được trả lương cho người lao động ở mức tối thiểu 14 ngày, sau đó có thể trả thấp hơn theo thỏa thuận. Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Mặt trận Tổ quốc Việt nam; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Chưa phản hồi
Chính sách cho phép DN được vay Ngân hàng chính sách với lãi suất 0% nhưng lại yêu cầu DN phải trả trước cho người lao động 50% lương cơ bản, DN phải đóng đủ BHXH quý I/2020 là khó thực hiện, đề nghị cho phép DN được thỏa thuận với người lao động cho trả sau khoản này. Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng chính sách; Bộ Lao động Thương binh & Xã hội

Chưa phản hồi
Một số nội dung của Dự thảo sửa đổi luật Lao động Việt Nam 2019. KOCHAM là Hiệp hội đại diện cho hơn 7.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam. Các doanh nghiệp Hàn Quốc tuyển dụng hơn 1 triệu lao động Việt Nam, đóng góp không nhỏ vào việc giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập của người dân Việt Nam. Tại buổi “Hội thảo về Luật lao động Việt Nam 2019” do Kocham tổ chức ngày 4 tháng 9 vừa qua, chúng tôi đã tiếp nhận được nhiều ý kiến của các doanh nghiệp Hàn Quốc liên quan đến những vấn đề trong Dự thảo sửa đổi Luật lao động của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam. Chúng tôi xin chuyển tiếp các kiến nghị của các doanh nghiệp Hàn Quốc để quý cơ quan xem xét, sửa đổi nội dung Dự thảo một cách hợp lý. Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh (KOCHAM)

2433/PTM - KHTH

16/10/2019

Bộ Trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Chưa phản hồi
Từ ngày
Đến ngày