Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Nhà thầu thuê chỉ huy trưởng công trình có hợp lệ?

Thứ năm, 27-07-2017 | 14:46:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Hải Nhớ (Cà Mau) hỏi: Công ty A làm hợp đồng thuê chỉ huy trưởng công trình là Giám đốc Công ty B, không phải liên danh với Công ty A trong hồ sơ dự thầu có hợp lý không? Trường hợp này xử lý như thế nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại các Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu phải đề xuất một số vị trí nhân sự chủ chốt tham gia thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Theo đó, nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp, đáp ứng các yêu cầu quy định tại hồ sơ mời thầu và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này.

Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

Đối với trường hợp của ông Hải, việc kê khai nhân sự trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu thực hiện theo quy định của hồ sơ mời thầu và căn cứ quy định nêu trên.

Theo Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)