Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Nhà đầu tư xin dừng thực hiện 2 dự án khu đô thị tại An Giang

Thứ ba, 23-04-2024 | 15:15:00 PM GMT+7 Bản in
Do cơ chế chính sách về đất đai cũng như công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, nhà đầu tư đã xin dừng thực hiện 2 dự án Khu đô thị mới Bình Khánh và Khu đô thị mới Vàm Cống để tỉnh An Giang kêu gọi, thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành.

T&T Group xin dừng thực hiện 2 dự án khu đô thị tại Long Xuyên, tỉnh An Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang vừa có công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang về việc dừng thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Khánh và Khu đô thị mới Vàm Cống.

Công văn nêu, trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T xin dừng thực hiện 2 dự án Khu đô thị mới Bình Khánh và Khu đô thị mới Vàm Cống để tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành và xin được hoàn trả lại tiền ký quỹ thực hiện 2 dự án nêu trên.

Phúc đáp công văn trên, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang cho biết hai dự án nêu trên nằm trong danh sách 11 dự án khu đô thị, khu dân cư có quy mô trên 20ha vướng mắc về thủ tục pháp lý đã được Ban Cán sự đảng UBND tỉnh An Giang thống nhất chủ trương dừng thực hiện, vận động nhà đầu tư lập thủ tục chấm dứt dự án tại thông báo ngày 24/5/2023.

Về việc hoàn trả số tiền ký quỹ thực hiện dự án (80,7 tỷ đồng), Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ quy định pháp luật về đầu tư, quy định pháp luật có liên quan và ý kiến của đơn vị có liên quan báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang cho hay, Tập đoàn T&T được UBND tỉnh An Giang chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Bình Khánh có quy mô 132ha tại xã Mỹ Khánh và phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên và dự án Khu đô thị mới Vàm Cống có quy mô 128ha tại phường Mỹ Thới và phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, cùng vào ngày 28/10/2019.

Theo báo cáo của Tập đoàn T&T, ngày 14/3/2021 doanh nghiệp đã nộp tiền ký quỹ cho 2 dự án này với tổng số tiền là 80,7 tỷ đồng (dự án Khu đô thị mới Bình Khánh ký quỹ 43,3 tỷ đồng và Khu đô thị mới Vàm Cống ký quỹ 37,3 tỷ đồng).

Hai dự án này đã được UBND TP. Long Xuyên phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường từ năm 2022, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất TP. Long Xuyên thời kỳ 2021 - 2030 và nằm trong kế hoạch sử dụng đất TP. Long Xuyên năm 2023.

Tuy nhiên, hiện nay do cơ chế chính sách về đất đai cũng như công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, nên Tập đoàn T&T đề nghị xin dừng thực hiện 2 dự án Khu đô thị mới Bình Khánh và Khu đô thị mới Vàm Cống để UBND tỉnh An Giang kêu gọi, thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành.

Công ty cũng đề nghị được đóng góp ý tưởng trong quá trình điều chỉnh quy hoạch chung TP. Long Xuyên và được đề xuất dự án đầu tư mới theo đúng mục tiêu, quy hoạch và quy định pháp luật. Đồng thời, đề nghị được hoàn trả số tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện 2 dự án mà công ty đã nộp vào ngân sách nhà nước.

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)