Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Đề xuất các giải pháp hỗ trợ tài chính tài chính, tín dụng đối với doanh nghiệp bất động sản và người mua nhà Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA)

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chinh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4601/NHNN-TD

25/06/2020

Phản hồi chưa đầy đủ
Đề xuất và hiến kế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phát triển kinh tế thời kỳ dịch bệnh Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ (CLB Sao Đỏ)

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10239/BTC - TCT

25/08/2020

Phản hồi chưa đầy đủ
Đề xuất hỗ trợ về phí, thuế, lãi xuất, bảo hiểm: Về thuế, phí - Chính phủ cho sửa đổi Luật số 71/2014/QH13 theo hướng đưa phân bón vào đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất là 0%-5%. - Tiếp tục rà soát các loại phí, thủ tục hành chính như đang trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi để xóa bỏ những loại phí, thủ tục gây khó khăn cho doanh nghiệp và nông dân; nhất là các lĩnh vực liên quan đến xuất nhập khẩu, đăng ký sản phẩm mới… Tổng Hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội VN, Bộ Tài chính

9730/BTC - TCNH

12/08/2020

Phản hồi chưa đầy đủ
Về tín dụng và lãi suất Với gói 300.000 tỷ đồng, các doanh nghiệp nông nghiệp có kiến nghị mức giảm lãi suất sâu thêm 2%-3%/năm, đối với khoản vay mới và vay hiện hữu đến mức còn khoảng 4%-5%/ năm. Tổng Hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội VN, Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Bảo hiểm xã hội và tiền lương Các doanh nghiệp nông nghiệp đề nghị không điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho năm 2021, tạm dừng các khoản đóng góp của người sử dụng lao động và người lao động vào quỹ công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2020. Tổng Hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội VN, Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Môi trường đầu tư kinh doanh Bảo vệ quyền lợi chính đáng, bảo đảm quyền kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp đều bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực như vốn, tài nguyên, đất đai, thị trường và cơ hội kinh doanh. Tổng Hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội VN, Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Đề xuất hỗ trợ về vốn, lãi xuất, thuế Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và truyền thông

9757/BTC-CST

13/08/2020

Phản hồi chưa đầy đủ
Đề xuất hỗ trợ về vốn vay, gia hạn thuế, phí công đoàn Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam và các Doanh nghiệp

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính Tổng Cục thuế, Bảo hiểm xã hội

Chưa phản hồi
Đế xuất hướng dẫn cụ thể để tiếp cận các gói hỗ trợ của Chính phủ Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam và các Doanh nghiệp

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Ngân hàng Nhà nước, Tổng liên đoàn LĐ, Bảo hiểm XH, Bộ tài chính

10239/BTC - TCT

25/08/2020

Phản hồi chưa đầy đủ
Đề xuất hướng dẫn cụ thể Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ Công ty Viettronics Bình Hòa (VBH)

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Bộ Tài chính – Tổng Cục thuế

10239/BTC - TCT

25/08/2020

Đã phản hồi
Từ ngày
Đến ngày