NESCAFÉ - nhãn hiệu cà phê lớn nhất của Tập đoàn Nestlé và là một trong những thương hiệu cà phê được yêu thích trên thế giới, đã công bố kế hoạch NESCAFÉ Plan 2030 mở rộng, với mục tiêu hướng đến canh tác bền vững. NESCAFÉ tiếp tục phối hợp với nông dân để giúp họ chuyển đổi sang nền nông nghiệp tái sinh đồng thời đẩy nhanh tiến độ của dự án NESCAFÉ Plan trong thập kỷ tới.

Theo đó, NESCAFÉ sẽ đầu tư hơn 1 tỷ franc Thụy Sĩ cho NESCAFÉ Plan 2030. Khoản đầu tư này được xây dựng dựa trên dự án NESCAFÉ Plan hiện tại, khi thương hiệu tăng cường các hoạt động bền vững của mình. Nguồn vốn đầu tư được tài trợ bởi quỹ nông nghiệp tái sinh của Nestlé, song hành với cam kết của tập đoàn trong mục tiêu đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang hệ thống thực phẩm tái sinh và tham vọng đạt được mức phát thải ròng bằng không.

Nestlé công bố tiếp tục thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, cải thiện sinh kế của nông dân
Trong giai đoạn 2011-2021, Nestlé Việt Nam đã hỗ rợ cây giống cho 15.000 hộ nông dân mỗi năm ở các tỉnh Tây Nguyên.

Tại Việt Nam, từ năm 2011, Nestlé Việt Nam đã hợp tác, hỗ trợ nông dân trồng cà phê thông qua dự án NESCAFÉ Plan trong hành trình chuyển đổi. Trong hơn một thập kỷ qua, chương trình đã tạo ra những tác động tích cực đáng kể đến kinh tế - xã hội và môi trường như: Giúp hơn 21.000 hộ nông dân tiếp cận và thực hành sản xuất cà phê theo bộ tiêu chí 4C và hỗ trợ cây giống cho 15.000 hộ nông dân mỗi năm ở các tỉnh Tây Nguyên (2011-2021); phân phối 63 triệu cây cà phê có năng suất cao và kháng bệnh; tái canh 63.000 ha diện tích cà phê già cỗi; giảm 40% lượng nước tưới và 20% phân hóa học/thuốc trừ sâu; giúp nông dân tăng từ 30-100% thu nhập nhờ áp dụng các mô hình xen canh hợp lý…

Ông Philipp Navratil, Giám đốc Bộ phận Chiến lược Kinh doanh Cà phê của Nestlé cho biết: “Chúng tôi mong mỏi những nông dân trồng cà phê sẽ có nguồn thu nhập cao, cũng nhiều như việc chúng tôi mong muốn cà phê sẽ mang lại những tác động tích cực đến môi trường. Hành động của chúng tôi có thể thúc đẩy sự thay đổi trong toàn ngành cà phê”./.