Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Nâng công suất sản xuất có phải đánh giá tác động môi trường?

Thứ ba, 14-06-2022 | 11:36:00 AM GMT+7 Bản in
Công ty bà Trần Minh Nguyệt (Hà Nội) đang sản xuất các sản phẩm linh kiện điện, điện tử, muốn nâng công suất lên 300 tấn sản phẩm/năm (tương đương 1 tỷ sản phẩm/năm).

Bà Nguyệt hỏi, căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, công ty bà có cần làm đánh giá tác động môi trường hay xin giấy phép không? Công ty có phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện, dưới 1.000 tấn và dưới 1 tỷ sản phẩm hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Dự án sản xuất linh kiện điện, điện tử của công ty trong trường hợp sản xuất 1 tỷ thiết bị, linh kiện/năm thì thuộc đối tượng quy định tại số thứ tự 17 Phụ lục II (loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường công suất lớn) và số thứ tự 3 Phụ lục III (dự án đầu tư nhóm I có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao quy định tại Khoản 3, Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường) Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường, dự án thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Số thứ tự 17 Phụ lục II Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định: Dự án đầu tư sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử công suất từ 1 triệu thiết bị, linh kiện/năm trở lên hoặc 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên.

Do vậy, công suất sản xuất đối với loại hình dự án đầu tư sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử được tính theo một trong hai điều kiện nêu trên.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/nang-cong-suat-san-xuat-co-phai-danh-gia-tac-dong-moi-truong-102220608180041072.htm

Ý kiến bạn đọc (0)