Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Mức giá tối đa đối với sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

Thứ năm, 09-02-2017 | 13:42:00 PM GMT+7 Bản in
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 280/2016/TT-BTC quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Theo đó, Thông tư áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tổ chức hợp tác dùng nước có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động hợp pháp có liên quan quản lý khai thác công trình thủy lợi (sau đây gọi tắt là đơn vị thủy nông), cơ quan, tổ chức có liên quan đến quản lý khai thác công trình thủy lợi.

Về biểu giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa, Thông tư nêu rõ, đối với miền núi cả nước: Tưới tiêu bằng động lực giá tối đa là 1.811 đồng/ha/vụ, tưới tiêu bằng trọng lực là 1.267 đồng/ha/vụ, tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ là 1.539 đồng/ha/vụ.

Đối với đồng bằng sông Hồng: Tưới tiêu bằng động lực giá tối đa là 1.646 đồng/ha/vụ, tưới tiêu bằng trọng lực là 1.152 đồng/ha/vụ, tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ là 1.399 đồng/ha/vụ...

Thông tư cũng quy định trường hợp tưới, tiêu chủ động một phần thì mức giá tối đa bằng 60% mức giá tại biểu trên. Trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực thì mức giá tối đa bằng 40% mức giá tại biểu trên; trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực thì mức giá tối đa bằng 50% mức giá tại biểu trên.

Theo đó, căn cứ mức giá tối đa quy định tại Thông tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do trung ương quản lý, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do địa phương quản lý để làm căn cứ đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch quản lý khai thác công trình thủy lợi theo quy định.

Căn cứ mức giá tối đa của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức giá cụ thể nhưng không được vượt quá mức giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do Bộ Tài chính quy định tại Thông tư này.

Các đơn vị cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi phải thực hiện niêm yết giá, công khai thông tin về giá theo quy định pháp luật về giá.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ 1/1/2017./.

Theo H.C(TC)

Ý kiến bạn đọc (0)