Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Mời tham dự hội thảo "Giải pháp huy động nguồn vốn cho doanh nghiệp trong bối cảnh mới" ngày 7/5/2021 tại Hà Nội

Thứ bẩy, 19-04-2021 | 15:56:00 PM GMT+7 Bản in

               Kính gửi:  BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP

              Huy động vốn cho sản xuất kinh doanh là một trong những vấn đề quan trọng có tính chất sống còn đối với doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid -19 đã và đang có tác động rất nghiêm trọng tới nền kinh tế nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng.
Nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp và các nhà đầu tư huy động các nguồn vốn hiệu quả, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Câu lạc bộ Các nhà kinh tế (VEC) tổ chức hội thảo:
                                 GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN CHO DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH MỚI
              Thời gian:       Từ 08h30 ngày 07 tháng 05 năm 2021 (đăng ký đại biểu từ 08h)
              Địa điểm:  Hội trường tầng 3, tòa nhà VCCI Tower (Tòa nhà mới). Số 09 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

              Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cơ quan/Doanh nghiệp tham dự hội thảo. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch và công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý đơn vị đăng ký tham dự trước ngày 06/05/2021.
              Trân trọng!

               Xin mời tải Thư mời: Tại đây

               Xin mời tải Chương trình hội thảo: Tại đây

               Xin mời tải Phiếu đăng ký tham dự: Tại đây

Ý kiến bạn đọc (0)