Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Mời tham dự chương trình “Tiếp cận nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ nền nông nghiệp Hoa Kỳ” ngày 12-26/11/2019 tại Hoa Kỳ

Thứ ba, 25-09-2019 | 10:33:00 AM GMT+7 Bản in

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/ DOANH NGHIỆP

 

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một xu thế tất yếu và chủ đạo để tạo ra bước đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua việc cải thiện năng suất và chất lượng nông sản. Nhằm giúp các cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ/ phòng trào phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương, hỗ trợ các doanh nghiệp nông nghiệp tiếp cận công nghệ tiên tiến và giúp các ngân hàng/ tổ chức tín dụng hiểu rõ hơn về các công nghệ hiện đại trong lĩnh vực nông nghiệp để thẩm định tín dụng các dự án nông nghiệp công nghệ cao được chính xác, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Chương trình:Tiếp cận nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ một nền nông nghiệp hiện đại điển hình - Nông nghiệp Hoa Kỳ”.

Thời gian   : Từ ngày 12/11/2019 đến ngày 26/11/2019.

Địa điểm    : Hoa Kỳ

Chương trình giúp các cơ quan chức năng/ doanh nghiệp tiếp cận với công nghệ và kỹ thuật tiên tiến áp dụng trong toàn bộ chuỗi nông sản từ nhân giống, chăm sóc, nuôi dưỡng, thu hoạch và đến chế biến các sản phẩm nông nghiệp. Qua đó, các doanh nghiệp có cơ hội học hỏi kinh nghiệm và tìm kiếm đối tác. Các cơ quan chức năng có thể trở thành đầu mối giới thiệu các đối tác và phổ biến các công nghệ, kỹ thuật này đến doanh nghiệp tại địa phương.

VCCI trân trọng kính mời Quý cơ quan/ Doanh nghiệp tham dự chương trình. (Thông tin chi tiết về chương trình trong Phiếu đăng ký tham dự).

Rất mong nhận được sự hưởng ứng của Quý cơ quan/ Doanh nghiệp.

Trân trọng./.                       

Mời tải Thư mời tham dự: Tại đây

Mời tải Nội dung chương trình: Tại đây

Mời tải Phiếu đăng ký: Tại đây

Ý kiến bạn đọc (0)