Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Mở rộng đối tượng BHXH làm cho hiệu quả thực thi Luật BHXH yếu đi, tăng chi phí hành chính, gây thâm hụt quỹ BHXH

Chủ nhật, 31-01-2018 | 17:40:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Mở rộng đối tượng BHXH làm cho hiệu quả thực thi Luật BHXH yếu đi, tăng chi phí hành chính, gây thâm hụt quỹ BHXH

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)

Công văn: 0139A/PTM - VP, Ngày: 23/01/2018

Nội dung kiến nghị:

Việc bổ sung đối tượng là người làm việc theo hợp đồng lao động từ 1 tháng đến dưới 3 tháng, không phân biệt số lượng lao động trong DN (1-2 người cũng đóng ) …gây khó khăn chồng chất cho DN & cơ quan BHXH trong công tác quản lý lao động & thu nộp BHXH.

Để quản lý lao động với đối tượng DN này: Bộ máy thu BHXH sẽ phình ra đáng kể, thêm gánh nặng thủ tục hành chính về BHXH  cho DN nhỏ, lãng phí thời gian cho DN & cơ quan BHXH. Phí BH thu được chắc chắn sẽ thấp, không tương xứng.

Kiến nghị: miễn đóng BHXH 2 đối tượng trên cho đến khi có đủ điều kiện cả 3 phía (Người lao động muốn đóng – DN nhỏ không dám trốn – BHXH có thể quản lý được).


Đơn vị phản hồi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)