Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Lương của người lao động nghỉ việc tạm thời do dịch bệnh không áp dụng theo quy định lương tối thiểu vùng, hoặc chính phủ hỗ trợ một phần lương. Ví dụ, kiến nghị trả lương cho người lao động trong giai đoạn tạm nghỉ do dịch bệnh bằng 40% lương tối thiểu vùng, hoặc doanh nghiệp chi trả 60% lương cho người lao động, Chính phủ trợ cấp 20% cho doanh nghiệp.

Thứ hai, 29-05-2020 | 14:00:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Lương của người lao động nghỉ việc tạm thời do dịch bệnh không áp dụng theo quy định lương tối thiểu vùng, hoặc chính phủ hỗ trợ một phần lương. Ví dụ, kiến nghị trả lương cho người lao động trong giai đoạn tạm nghỉ do dịch bệnh bằng 40% lương tối thiểu vùng, hoặc doanh nghiệp chi trả 60% lương cho người lao động, Chính phủ trợ cấp 20% cho doanh nghiệp.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: VP Kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại VN

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Lương của người lao động nghỉ việc tạm thời do dịch bệnh không áp dụng theo quy định lương tối thiểu vùng, hoặc chính phủ hỗ trợ một phần lương. Ví dụ, kiến nghị trả lương cho người lao động trong giai đoạn tạm nghỉ do dịch bệnh bằng 40% lương tối thiểu vùng, hoặc doanh nghiệp chi trả 60% lương cho người lao động, Chính phủ trợ cấp 20% cho doanh nghiệp.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)