Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Lao động tự do tại công trường xây dựng có được hỗ trợ?

Thứ sáu, 10-06-2022 | 11:31:00 AM GMT+7 Bản in
Ông Trần Thanh Liêm (Long An) là lao động tự do, làm việc tại công trường xây dựng, bị mất việc làm từ ngày 1/7/2021 do nơi làm giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ông Liêm nhận thấy ông thuộc diện được hỗ trợ, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được. Ông đề nghị cơ quan chức năng giải đáp.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An trả lời vấn đề này như sau:

Qua xác minh, ông Trần Thanh Liêm, cư ngự ấp Long Giêng, xã Phước Hậu, nghề nghiệp phụ hồ.

Căn cứ đối tượng hỗ trợ quy định tại Điều 2 Quyết định số 10231/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Long An về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Long An, ông Liêm không thuộc đối tượng hỗ trợ.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/lao-dong-tu-do-tai-cong-truong-xay-dung-co-duoc-ho-tro-102220604215944864.htm

Ý kiến bạn đọc (0)