Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiến nghị với Cơ quan quản lý Thuế nghiên cứu thêm về vấn đề đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế đang quá phiền hà cho doanh nghiệp. Cần cho phép thành lập dịch vụ thủ tục hành chính công trong thực hiện thủ tục thuế với chi phí hợp lý, hoặc cho phép doanh nghiệp chi tiền để làm nhanh thủ tục thuế một cách hợp lệ.

Thứ năm, 21-07-2016 | 16:19:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Kiến nghị với Cơ quan quản lý Thuế nghiên cứu thêm về vấn đề đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế đang quá phiền hà cho doanh nghiệp. Cần cho phép thành lập dịch vụ thủ tục hành chính công trong thực hiện thủ tục thuế với chi phí hợp lý, hoặc cho phép doanh nghiệp chi tiền để làm nhanh thủ tục thuế một cách hợp lệ.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH Sản xuất thương mại La Thu So

Công văn: , Ngày: 21/07/2016

Nội dung kiến nghị:

Kiến nghị về vấn đề đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế:

Theo Công ty La Thu So, mặc dù hiện nay chính sách thuế cũng như thủ tục về thuế đã được các cơ quan liên quan cải tiến nhiều, nhưng ở cấp Chi cục Thuế các địa phương vẫn còn tạo ra những nhiêu khê rắc rối gây cản trở kinh doanh và làm mất thời gian của doanh nghiệp.

Trường hợp Công ty La Thu So, hàng tháng cán bộ Công ty đều bị cán bộ quản lý thuế của Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng gọi lên để đối chiếu nợ thuế, phải đi lại nhiều lần nhưng không được giải quyết dứt điểm do cán bộ thuế nêu ra nhiều lý do để từ chối. Có lý do không từ doanh nghiệp như là vì các phòng ban của Chi cục thường kê khai thiếu cho doanh nghiệp một vài tờ khai, hoặc tự có khoản phạt nào đó từ lâu mà doanh nghiệp và chính Chi cục đều không biết. Cụ thể ngày 16 tháng 3 năm 2016, Công ty La Thu So nhận được công văn của Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng thông báo về việc phải nộp số tiền thuế thiếu và phạt nộp chậm thuế. Công ty La Thu So đã liên hệ với Chi cục để đối chiếu tiền thuế và tìm ra nguyên nhân của khoản nợ thuế Thu nhập cá nhân năm 2014 là do năm 2014 Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng kê thiếu một tờ khai thuế thu nhập cá nhân dẫn đến quyết toán lệch so với sổ kê khai. Ngoài ra còn một khoản phạt hành chính mà Chi cục cũng không xác định được từ Quyết định xử phạt nào từ trước năm 2014 trong khi Công ty La Thu So đã quyết toán xong thuế của năm 2014, và như vậy là đã hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại.

Vướng mắc của Công ty La Thu So còn là ở việc ngày 08 tháng 4 năm 2016, Công ty đã gửi một bộ tài liệu đầy đủ để điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế về thay đổi địa điểm kinh doanh chuyển từ quận Hai Bà Trưng sang quận Hoàng Mai. Bộ phận một cửa của Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng tiếp nhận và sau đó cán bộ của Công ty La Thu So phải đi lại rất nhiều lần để quyết toán và nộp đủ các khoản phạt nộp chậm. Tuy nhiên sau 02 tháng hoàn thiện các nghĩa vụ yêu cầu, đề nghị của Công ty chỉ được đáp ứng bằng công văn xác nhận không nợ thuế của Chi cục, không có giá trị pháp lý để làm thủ tục chuyển đổi địa điểm đăng ký kinh doanh nên đến nay Công ty vẫn chưa thể ổn định trụ sở để tiến hành công tác. Sự tốn phí về thời gian làm việc như vậy với Công ty là quá lớn.

Công ty kiến nghị với Cơ quan quản lý Thuế nghiên cứu thêm về vấn đề đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế đang quá phiền hà cho doanh nghiệp. Nên chăng cho phép thành lập dịch vụ thủ tục hành chính công trong thực hiện thủ tục thuế với chi phí hợp lý, hoặc cho phép doanh nghiệp chi tiền để làm nhanh thủ tục thuế một cách hợp lệ.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)