Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiến nghị về việc áp dụng chính sách thuế và xử lý thuế thu nhập doanh nghiệp liên quan đến dự án sản xuất phần mềm của Công ty GBS.

Thứ năm, 21-07-2016 | 16:16:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Kiến nghị về việc áp dụng chính sách thuế và xử lý thuế thu nhập doanh nghiệp liên quan đến dự án sản xuất phần mềm của Công ty GBS.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty Cổ phần GBS

Công văn: , Ngày: 21/07/2016

Nội dung kiến nghị:

Nhân hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp doanh nghiệp ngày 28/4/2016, Công ty GBS đã trình bày ý kiến (công văn số 33/16/CV-GBS ngày 28/4/2016) với Thủ tướng Chính phủ về các vướng mắc trong áp dụng chính sách thuế với mong muốn được Thủ tướng Chính phủ quan tâm và chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét tháo gỡ khó khăn cho Công ty. Sau hội nghị, Công ty GBS đã nhận được Công văn số 2285/TCT-CS ngày 27/5/2016 của Tổng cục Thuế trả lời kiến nghị, tuy nhiên nội dung công văn chưa trực tiếp giải đáp các câu hỏi và có ý kiến cụ thể để giải quyết vấn đề mà Công ty gặp phải.

            Do vậy, Công ty Cổ phần GBS tiếp tục kiến nghị để được xem xét và hướng dẫn giải quyết một số vấn đề sau:

            - Vấn đề về áp dụng văn bản: Công văn số 2285/TCT-CS ngày 27/5/2016 căn cứ Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ về thi hành Luật thuế TNDN năm 2003. Tuy nhiên Công ty Cổ phần GBS đề nghị, vướng mắc của Công ty cần áp dụng quy định của Luật thuế TNDN năm 2008, Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ và Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính để giải quyết.

            Ngoài ra, Công văn số 724/TCT-CS ngày 09/3/2010 của Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh không phải là văn bản pháp luật áp dụng chung và là căn cứ để viện dẫn. Công văn số 724/TCT-CS hướng dẫn xử lý khoản chi phí xây dựng cơ bản còn dở dang của Công ty TNHH xi măng Holcim Việt Nam tại Nhà máy sản xuất xi măng Hòn Chông, tỉnh Kiên Giang. Còn về dự án phần mềm của Công ty Cổ phần GBS, đây là dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao và đã hình thành sản phẩm phần mềm, đã chào bán nhưng không có bên mua, và đặc điểm của phần mềm là lạc hậu theo thời gian sẽ càng không bán được nên phải thanh lý. Theo Công ty Cổ phần GBS việc áp dụng Công văn số 724/TCT-CS vào trường hợp của Công ty là không phù hợp.

            - Công ty Cổ phần GBS khẳng định các chi phí tạo ra sản phẩm phần mềm là chi phí hoạt động sản xuất thật. Do đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan đến khoa học và công nghệ có nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro khó dự báo như yếu tố về vốn, nhân lực, thị trường cạnh tranh trong nước, quốc tế, chính sách pháp luật của Nhà nước chưa đồng bộ, thống nhất, nên việc Công ty đầu tư nghiên cứu các sản phẩm công nghệ tuy đã thu được những kết quả nhất định, có thành công, nhưng cũng có thất bại từ các dự án thua lỗ… Mặt khác, vì đặc thù của sản phẩm công nghệ phần mềm là thường xuyên đổi mới, nhanh chóng lạc hậu nên thời gian càng lâu càng không tiêu thụ được. Dự án của Công ty đã tham gia đấu thầu cung ứng sản phẩm phần mềm nhưng không trúng thầu, không bán được nên không còn khả năng thu hồi vốn dẫn đến phải thanh lý. Công ty Cổ phần GBS kỳ vọng Chính phủ, các tổ chức, cá nhân có thể hỗ trợ bằng cách trưng mua với giá mua đại diện giúp cho Công ty có doanh thu, hạch toán chi phí tất toán dự án nhưng thực tế không có người mua nên để đóng dự án, Công ty buộc phải ghi nhận doanh thu bằng không đồng thời chấp nhận lỗ hạch toán vào chi phí kinh doanh và đang nỗ lực khôi phục năng lực tài chính để tiếp tục duy trì sản xuất.

            Căn cứ quy dịnh pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ (Khoản 6 Điều 6 Luật khoa học và công nghệ 2013 có nêu: “Nhà nước thực hiện các chính sách sau đây nhằm bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu:…6. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ”, và tại Khoản 2 Điều 56: “2. Kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được tính là khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp”), căn cứ quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp và thực tế hoạt động của Công ty GBS, Công ty mong Chính phủ, Bộ Tài chính, các Bộ, Ngành hữu quan quan tâm hướng dẫn cho Công ty hạch toán khoản chi phí dự án phần mềm bị thua lỗ phải xác định thanh lý với doanh thu bằng không, để có thể hạch toán vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp và thu hồi vốn.

Nếu không được hạch toán vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp, đề nghị Tổng cục Thuế: hướng dẫn cách thức hạch toán để thu hồi được khoản chi phí đầu tư bỏ ra; không xác định đây là khoản lãi (thu nhập) để thu thuế thu nhập doanh nghiệp và tính tiền phạt chậm nộp, vừa không đúng với quy định vừa không phù hợp với thực tế kinh doanh.


Đơn vị phản hồi: Tổng Cục thuế

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)