Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiến nghị về hướng dẫn bổ sung thời điểm phát hành hóa đơn điện tử áp dụng đối với các trường hợp dịch vụ cảng biển (dịch vụ bốc xếp hàng hóa, dịch vụ lưu kho, lưu bãi, dịch vụ cầu bến…có kí kết hợp đồng thanh toán qua hệ thống ngân hàng: -Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động cung cấp dịch vụ cảng biển được bán theo kỳ nhất định để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ cảng biển với người mua sử dụng dịch vụ nhất định phát sinh trong tháng thực hiện chậm nhất không quá 7 ngày của tháng kế tiếp phải hoàn tất lập hóa đơn điện tử các phát sinh dịch vụ trong tháng.

Thứ tư, 02-10-2020 | 09:02:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Kiến nghị về hướng dẫn bổ sung thời điểm phát hành hóa đơn điện tử áp dụng đối với các trường hợp dịch vụ cảng biển (dịch vụ bốc xếp hàng hóa, dịch vụ lưu kho, lưu bãi, dịch vụ cầu bến…có kí kết hợp đồng thanh toán qua hệ thống ngân hàng: -Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động cung cấp dịch vụ cảng biển được bán theo kỳ nhất định để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ cảng biển với người mua sử dụng dịch vụ nhất định phát sinh trong tháng thực hiện chậm nhất không quá 7 ngày của tháng kế tiếp phải hoàn tất lập hóa đơn điện tử các phát sinh dịch vụ trong tháng.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ

Công văn: 1577/PTM - KHTH, Ngày: 22/09/2020

Nội dung kiến nghị:

Hiện nay đối với các doanh nghiệp khai thác cảng biển khách hàng chính, lớn nhất là các hãng tàu, đại lý, công ty logistics trong và ngoài nước có trụ sở tại nhiều quốc gia và các bên đều được thực hiện các thỏa thuận thông qua hợp đồng nguyên tắc đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam, Bộ Luật hàng hải Việt Nam, công ước quốc tế về hàng hải và tập quán hàng hải quốc tế. Trong khi đó các dịch vụ được cung cấp và sử dụng liên tục 24/7 với nhiều hạng mục, lượng container luân chuyển liên tục với số lượng lớn và tại kỳ quy ước nhất định trong tháng bên cung cấp dịch vụ tập hợp số liệu các dịch vụ cung cấp trong tháng gửi cho bên sử dụng dịch vụ để kiểm tra đối chiếu xác nhận sử dụng dịch vụ làm cơ sở lập hóa đơn điện tử thanh toán. Việc kiểm tra đối chiếu hoàn tất để xác nhận thường mất từ 3-5 ngày, như vậy chậm nhất 7 ngày sau kì quy ước bên cung cấp dịch vụ mới lập hóa đơn điện tử, trong khi đó tại Thông tư số 68/2019/TT-BTC không có hướng dẫn cụ thể đối với trương hợp mua dịch vụ khai thác cảng bển dẫn đến các doanh nghiệp kinh doanh khai thác cảng biển gặp nhiều khó khăn  trong thời điểm lập hóa đơn điện tử  sao cho phù hợp với pháp luật Việt Nam, Bộ Luật hàng hải Việt Nam, phù hợp với công ước quốc tế về hàng hải và tập quán hàng hải quốc tế.

 Chi tiết kiến nghị tại đường link: https://tinyurl.com/nq35knT8-4

 


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)