Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiến nghị hủy các quyết định xử phạt doanh nghiệp

Thứ sáu, 12-08-2020 | 11:38:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Kiến nghị hủy các quyết định xử phạt doanh nghiệp

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH Omega Việt Nam

Công văn: 1300/PTM - KTTH, Ngày: 11/08/2020

Nội dung kiến nghị:

Việc xử phạt doanh nghiệp dẫn đến DN phá sản cũng không thể thực hiện được quyết định xử phạt.


Đơn vị phản hồi: Bộ Công Thương; Bộ Tài Chính

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)