Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiến nghị chuyển nhượng, tiếp nhận thông tin, kết quả thăm dò khoáng sản

Thứ sáu, 12-08-2020 | 11:41:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Kiến nghị chuyển nhượng, tiếp nhận thông tin, kết quả thăm dò khoáng sản

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng Chí linh

Công văn: 1300/PTM - KTTH, Ngày: 11/08/2020

Nội dung kiến nghị:

UBND tỉnh Hải Dương đã có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến nhưng chưa nhận được


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)