Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ: về độ tuổi tham gia công tác hội

Thứ ba, 01-10-2019 | 11:10:00 AM GMT+7 Bản in
Để đảm bảo thống nhất về độ tuổi giới thiệu lần đầu và tái đắc cử với các chức danh lãnh đạo hội, làm cơ sở, căn cứ cho việc tham mưu, đề xuất, xem xét giới thiệu nhân sự.

Ý kiến bạn đọc (0)