Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Inforgraphics: Vận tải hành khách và hàng hóa 5 tháng đầu năm 2023

Thứ bẩy, 03-06-2023 | 09:49:00 AM GMT+7 Bản in
Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, vận chuyển hành khách tăng 21,2% và luân chuyển tăng 41,9%; vận chuyển hàng hóa tăng 18% và luân chuyển tăng 17,9%.
Inforgraphics: Vận tải hành khách và hàng hóa 5 tháng đầu năm 2023
 

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)