Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Infographics: Ước tính một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2020

Thứ tư, 21-10-2020 | 15:20:00 PM GMT+7 Bản in
Năm 2020, một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội Quốc hội giao ước đạt và vượt như tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu, tỷ lệ che phủ rừng…
 
Theo TTXVN/Thời báo tài chính
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2020-10-20/infographics-uoc-tinh-mot-so-chi-tieu-kinh-te-xa-hoi-nam-2020-93799.aspx

Ý kiến bạn đọc (0)