Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Infographics: Tiêu chí mới xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Thứ sáu, 19-03-2021 | 19:49:00 PM GMT+7 Bản in
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao có hiệu lực từ ngày 30/4/2021 và thay thế Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg ngày 15/6/2015.
 

Theo Quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, doanh nghiệp công nghệ cao phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại điểm a và b, khoản 1, Điều 18 của Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 75 của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và khoản 3, Điều 76 của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, đồng thời đáp ứng các tiêu chí sau: doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao phải đạt ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hàng năm của doanh nghiệp./.

Theo Vietnamplus.vn/Thời báo tài chính Việt nam
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2021-03-19/infographics-tieu-chi-moi-xac-dinh-doanh-nghiep-cong-nghe-cao-101242.aspx

Ý kiến bạn đọc (0)