Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hướng dẫn xác nhận trình độ lý luận chính trị

Thứ sáu, 24-02-2017 | 14:09:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp cho đối tượng khi đi học là sinh viên, không thuộc đối tượng học cao cấp lý luận chính trị, không có giá trị công nhận tương đương cao cấp lý luận chính trị và trung cấp lý luận chính trị.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Mạnh (Nghệ An), Công văn số 2045-CV/BTCTW ngày 29/12/2016 của Ban Tổ chức Trung ương quy định, những trường hợp là sinh viên trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đã được cấp giấy xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị thì giấy xác nhận này không có giá trị công nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị. Các trường hợp trên sau khi học xong được xem xét tham dự các lớp hoàn chỉnh kiến thức để được cấp bằng cao cấp lý luận chính trị do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hàng năm.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Mạnh hỏi, những trường hợp này hiện đang làm công chức nhà nước, nếu không có điều kiện đi học lớp hoàn thiện để lấy bằng cao cấp lý luận chính trị thì giấy chứng nhận trên có giá trị tương đương bằng trung cấp lý luận chính trị không?

Về vấn đề này, Ban Tổ chức Trung ương trả lời như sau:

Giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp cho đối tượng khi đi học là sinh viên, không thuộc đối tượng học cao cấp lý luận chính trị, không có giá trị công nhận tương đương cao cấp lý luận chính trị và trung cấp lý luận chính trị.

Các trường hợp này khi học xong, đến nay nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn học cao cấp lý luận chính trị sẽ được cấp ủy (theo phân cấp quản lý cán bộ) xem xét, cử tham dự các lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hàng năm.

Việc đi học cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị do cấp ủy quản lý cán bộ xem xét, cử đi học bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Theo Chinhphu.vn

Ý kiến bạn đọc (1)