Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hợp đồng là bình đẳng, nhưng Pháp luật qui định trách nhiệm người sử dụng LĐ quá nặng, trong khi trách nhiệm NLĐ hầu như không có:

Thứ sáu, 31-01-2018 | 17:32:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Hợp đồng là bình đẳng, nhưng Pháp luật qui định trách nhiệm người sử dụng LĐ quá nặng, trong khi trách nhiệm NLĐ hầu như không có:

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)

Công văn: 0139A/PTM - VP, Ngày: 23/01/2018

Nội dung kiến nghị:

Nhiều trường hợp, NLĐ đề nghị không ký hợp đồng & không đóng BHXH vì họ không có nhu cầu và không muốn mất thêm một khoản tiền nộp BHXH hàng tháng: nhưng  pháp luật chỉ phạt & truy thu người sử dụng lao động, mà không có qui định gì về trách nhiệm NLĐ với hành vi này.

DN thủy sản vừa & nhỏ: đối tượng lao động mùa vụ dưới 3 tháng rất nhiều (thường 30% ->50% là lao động thời vụ, nhiều loại thủy hải sản thu hoạch theo mùa, lao động là con em nông-ngư dân tham gia lúc nông nhàn..v..v.. Hiện nay NLĐ  làm thời vụ như trên không  phải đóng BHXH. Nhưng theo Luật BHXH  mới: NLĐ  hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng đến dưới 03 tháng cũng phải đóng BHXH.... -> gây khó khăn rất lớn cho DN trong ngành Thủy sản trong việc ký HĐ & đóng BHXH cho đối tượng này .

Kiến nghị: Chính phủ xem xét cho phép nếu người lao động không có nhu cầu thì với hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng đến dưới 03 tháng không phải đóng BHXH.


Đơn vị phản hồi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)