Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hỗ trợ Nhà đầu tư trong công tác triển khai thu phí tại dự án ĐTXD mới đoạn qua thị xã Ninh Hoà và cải tạo, nâng cấp tuyến QL26 qua tỉnh Khánh Hoà và tỉnh Đắk Lắk theo hình thức hợp đồng BOT

Thứ sáu, 20-07-2020 | 16:20:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Hỗ trợ Nhà đầu tư trong công tác triển khai thu phí tại dự án ĐTXD mới đoạn qua thị xã Ninh Hoà và cải tạo, nâng cấp tuyến QL26 qua tỉnh Khánh Hoà và tỉnh Đắk Lắk theo hình thức hợp đồng BOT

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 501

Công văn: 1108/PTM - KHTH, Ngày: 16/07/2020

Nội dung kiến nghị:

Có nhiều đối tượng chống đối việc triển khai thu phí, vi phạm an ninh trật tự tại địa phương và mất an toàn giao thông trên QL26 làm kéo dài thời gian hoàn vốn, DN bị tổn thất lớn khi phải xả trạm liên tục, gây áp lực về tài chính cho nhà đầu tư.


Đơn vị phản hồi: Bộ Giao Thông vận tải, UBND tỉnh Khánh Hoà

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)