Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hỗ trợ 100% chi phí đi bồi dưỡng khoa học ở nước ngoài

Thứ năm, 11-05-2017 | 11:37:00 AM GMT+7 Bản in
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ (KHCN) ở trong nước và nước ngoài bằng NSNN. Trong đó quy định việc hỗ trợ toàn bộ kinh phí cho người được cử đi bồi dưỡng khoa học ở nước ngoài.
khoc hoc
Người được cử đi học theo Đề án 2395 được hỗ trợ toàn bộ chi phí. Ảnh T.L minh họa.

Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KHCN ở trong nước và nước ngoài do Bộ KHCN triển khai, được gọi chung là Đề án 2395.

Dự thảo quy định, người đang làm việc tại cơ quan nghiên cứu và quản lý KHCN công lập được hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo; người làm ở các đơn vị ngoài công lập, doanh nghiệp được hỗ trợ 50% kinh phí.

Người được Bộ KHCN cử đi học ở nước ngoài dài hạn được hỗ trợ tiền làm visa, hộ chiếu, được đảm bảo chi phí sinh hoạt hằng ngày, tiền tài liệu, đồ dùng học tập, tiền đi lại (mức chi phí quy định cụ thể tại phụ lục của dự thảo thông tư). Đồng thời được cấp tiền bảo hiểm y tế theo mức đóng tại nước sở tại. Ngoài ra còn được hỗ trợ tiền máy bay 1 lượt đi và 1 lượt về, tiền lệ phí máy bay và thuê phương tiện từ sân bay về nhà ở là 100 USD cho cả khóa đào tạo, chi phí chuyển và nhận tiền qua ngân hàng.

Người đi học ngắn hạn được hỗ trợ mức kinh phí theo Thông tư 102/2012/TT-BTC (Thông tư 102). Nếu thời gian đi học kéo dài hơn thời gian ghi trong quyết định thì chỉ được thanh toán thời gian kéo dài khi có quyết định bổ sung của Bộ trưởng Bộ KHCN.

Chi phí phiên dịch chỉ áp dụng với hình thức bồi dưỡng nhân lực quản lý KHCN và chỉ thực hiện trong trường hợp cơ quan không bố trí được cán bộ làm phiên dịch, dịch tài liệu. Mức chi quy định tại Thông tư 102.

Tiến sĩ nếu trúng tuyển lớp bồi dưỡng trong Đề án 2395 ở trong nước được hỗ trợ 200 triệu đồng/toàn khóa học.

Ngoài ra, dự thảo thông tư cũng quy định mức chi bồi dưỡng nhân lực quản lý KHCN, mức chi cho chuyên gia nước ngoài giảng dạy trong các khóa học của Đề án 2395.

Ngoài mức kinh phí do NSNN hỗ trợ cho những người đào tạo dài hạn ở nước ngoài như trên, thì những chuyên gia, tiến sĩ được cử đi đào tạo ở nước ngoài sẽ được cấp thêm một khoản kinh phí để nâng cao chất lượng nghiên cứu và hỗ trợ phát triển chuyên môn. Cụ thể, hỗ trợ 300 USD/tháng trong 2 năm cho một người, 600 USD/tháng cho một nhóm người trong 6 tháng.

Ngoài ra, những người này còn được hỗ trợ toàn bộ phí công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí KHCN uy tín quốc tế; phí đăng ký và công bố quyền sở hữu trí tuệ đối với các sáng chế, giải pháp hữu ích./.

Theo Bùi Tư(Thời báo tài chính)

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)