Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thầu có cần giấy phép bán hàng của nhà sản xuất?

Thứ tư, 02-08-2017 | 16:35:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Đối với hàng hóa đặc thù, phức tạp cần gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng thì trong hồ sơ mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đôi tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

Theo phản ánh của Công ty Luật TNHH Hà Dương, Điều 6 Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa quy định: "Đối với hàng hóa đặc thù, phức tạp cần gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng, vật tư thay thế và các dịch vụ liên quan khác thì trong hồ sơ mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu tham dự thầu phải cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương".

Như vậy, theo quy định nêu trên thì trường hợp hàng hóa đặc thù, phức tạp thì hồ sơ mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp một trong các tài liệu: Giấy phép bán hàng; Giấy chứng nhận quan hệ đối tác; Tài liệu có giá trị tương đương.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty Luật TNHH Hà Dương đề nghị cơ quan giải đáp, nếu hồ sơ mời thầu chỉ quy định nhà thầu phải cung cấp Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất mà không yêu cầu cung cấp các tài liệu khác có giá trị tương đương thì nhà thầu có được cung cấp tài liệu có giá trị tương đương thay cho Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất không?

Tại Khoản 4 Điều 6 nêu trên quy định: "Trường hợp các nhà sản xuất, các đại lý, nhà phân phối cố tình không cung cấp cho nhà thầu giấy phép bán hàng hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương mà không có lý do chính đáng...". Tại quy định này có nhắc đến đại lý, nhà phân phối. Vậy nếu nhà thầu không có Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất mà có giấy phép bán hàng của đại lý hoặc nhà phân phối của nhà sản xuất tại Việt Nam thì có được coi như là tài liệu có giá trị tương đương không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với hàng hóa đặc thù, phức tạp cần gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng, vật tư thay thế, các dịch vụ liên quan khác thì trong hồ sơ mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu tham dự thầu phải cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đôi tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

Trường hợp trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu không nộp một trong các loại giấy tờ này thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm làm rõ, bổ sung trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu. Bên mời thầu phải có trách nhiệm tiếp nhận tài liệu nộp bổ sung do nhà thầu gửi đến để đánh giá. Nhà thầu chỉ được trao hợp đồng sau khi đã đệ trình cho chủ đầu tư một trong các loại giấy tờ nêu trên.

Đối với vấn đề nêu trong nội dung hỏi của Công ty Luật TNHH Hà Dương, trường hợp hàng hoá thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT và hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu tham dự thầu phải cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu đối với tiêu chí nàỵ nếu nhà thầu cung cấp được giấy phép bán hàng hoặc giấy chứng nhận quan hệ đôi tác, hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương của nhà sản xuất cho nhà phân phối, đại lý (trong trường hợp nhà thầu không phải là nhà sản xuất).

Theo Chinhphu.vn

Ý kiến bạn đọc (0)