Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hình thức quản lý dự án của công ty cổ phần

Thứ hai, 31-07-2017 | 14:42:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Ông Trần Thanh Bằng (TPHCM) làm việc tại công ty có cổ phần chi phối của một tổng công ty (tổng công ty đã cổ phần hóa, 97% vốn của tập đoàn Nhà nước). Công ty của ông đầu tư dự án với 30% vốn chủ sở hữu và 70% vốn vay thương mại.

Ông Bằng hỏi, công ty của ông áp dụng các hình thức quản lý dự án, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế theo nguồn vốn nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, Khoản 5 và Khoản 6, Điều 4 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp:

Đối với công ty cổ phần có vốn góp của công ty cổ phần (tổng công ty), mà công ty cổ phần (tổng công ty) có 97% vốn của tập đoàn kinh tế Nhà nước thì vốn góp của công ty cổ phần (tổng công ty) tại công ty cổ phần không phải là vốn Nhà nước mà là vốn của công ty cổ phần.

Việc phê duyệt, đầu tư quản lý dự án được thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần, Luật Đầu tưLuật Đấu thầu.

Theo Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)