Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hiệp hội đề xuất: 1.Các cơ quan cần tuân thủ và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể theo Nghị định 59/NĐ-CP ngày 20/4/2018 và Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 như sau: -Đối với hàng hóa quá cảnh đóng trong container vận chuyển bằng đường thủy nội địa không phải thực hiện niêm phong hải quan nếu còn nguyên niêm phong hãng vận chuyển ghi trên chứng từ vận tải khi chuyển đến Việt Nam. -Doanh nghiệp chỉ phải xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan thực hiện việc niêm phong hải quan nếu hàng hóa thuộc đối tượng phải niêm phong hải quan. -Cơ quan hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi chỉ thực hiện kiểm tra số lượng, số hiệu container thay vì kiểm tra đối chiếu niêm phong hãng vận chuyển như hiện nay. 2.Cần phát huy vai trò của hệ thống hải quan điện tử và hiện đại hóa ngành hàng hải nước nhà: -Các cơ quan hải quan cần có sự thống nhất trong kết nối hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử để các doanh nghiệp không phải mất thời gian, chi phí thực hiện việc kiểm ra niêm phong hãng vận chuyển. -Tăng cường giám sát các doanh nghiệp về việc thực hiện nghiêm túc lắp thiết bị theo dõi hành trình của phương tiện và thiết bị nhận dạng AIS theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và Quyết định số 666/QĐ-BGTVT ngày 4/4/2018

Thứ năm, 02-10-2020 | 09:01:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Hiệp hội đề xuất: 1.Các cơ quan cần tuân thủ và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể theo Nghị định 59/NĐ-CP ngày 20/4/2018 và Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 như sau: -Đối với hàng hóa quá cảnh đóng trong container vận chuyển bằng đường thủy nội địa không phải thực hiện niêm phong hải quan nếu còn nguyên niêm phong hãng vận chuyển ghi trên chứng từ vận tải khi chuyển đến Việt Nam. -Doanh nghiệp chỉ phải xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan thực hiện việc niêm phong hải quan nếu hàng hóa thuộc đối tượng phải niêm phong hải quan. -Cơ quan hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi chỉ thực hiện kiểm tra số lượng, số hiệu container thay vì kiểm tra đối chiếu niêm phong hãng vận chuyển như hiện nay. 2.Cần phát huy vai trò của hệ thống hải quan điện tử và hiện đại hóa ngành hàng hải nước nhà: -Các cơ quan hải quan cần có sự thống nhất trong kết nối hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử để các doanh nghiệp không phải mất thời gian, chi phí thực hiện việc kiểm ra niêm phong hãng vận chuyển. -Tăng cường giám sát các doanh nghiệp về việc thực hiện nghiêm túc lắp thiết bị theo dõi hành trình của phương tiện và thiết bị nhận dạng AIS theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và Quyết định số 666/QĐ-BGTVT ngày 4/4/2018

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Đại lý và môi giới hàng hải VN VISABA

Công văn: 1577/PTM - KHTH, Ngày: 22/09/2020

Nội dung kiến nghị:

Phản ánh từ các doanh nghiệp vận tải container tuyến đường thủy nội địa giữa Việt nam và Camuchia về những vướng mắc trong kiểm tra niêm phong các container hàng quá cảnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các doanh nghiệp và ách tắc hàng hóa quá cảnh qua cảng biển.

Chi tiết kiến nghị tại đường link: https://tinyurl.com/nq35knT8-3

 


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính; Bộ Giao thông Vận tải

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)