Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hiệp hội Bệnh viện tư nhân đã tổ chức Đại hội từ tháng 12/2019 cho đến nay nhưng vẫn không được Bộ Nội vụ phê duyệt kết quả Đại hội. Từ thời điểm Hiệp hội gửi Bộ Nội vụ báo cáo kết quả đại hội đến nay đã tròn 08 tháng nhưng Bộ Nội vụ vẫn chưa phê duyệt được kết quả đại hội, mặc dù trước đó 04 tháng, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế đã xem xét, thẩm tra đầy đủ hồ sơ, thủ tục thống nhất cho Hiệp hội tổ chức Đại hội. Không chỉ vậy, đại diện Thường trực Hiệp hội cũng dã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo Bộ Nội vụ nhưng không nhận được phản hồi. Khi liên hệ với Vụ Tổ chức thi chính phủ - Bộ Nội vụ thì chỉ nhận được câu trả lời là Hiệp hội tiếp tục chờ đợi do lãnh đạo Bộ Nội vụ yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung lại tôn chỉ, mục đích ghi trong Điều lệ của Hiệp hội cho phù hợp, đặc biệt là không trùng với tôn chỉ, mục đích của hiệp hội Bệnh viện Việt Nam - Một tổ chức xã hội nghề nghiệp, theo Hiệp hội được biết, đến nay vẫn chưa được thành lập và chưa có tên trên hệ thống các tổ chức hội tại Việt Nam. Sự chậm trễ này đã khiến cho công tác điều hành hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hiệp hội gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn cả hệ thống cơ sở y tế tư nhân đang phải gồng mình vượt qua khó khăn cùng Chính phủ và hệ thống y tế công lập tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Thứ sáu, 02-10-2020 | 09:04:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Hiệp hội Bệnh viện tư nhân đã tổ chức Đại hội từ tháng 12/2019 cho đến nay nhưng vẫn không được Bộ Nội vụ phê duyệt kết quả Đại hội. Từ thời điểm Hiệp hội gửi Bộ Nội vụ báo cáo kết quả đại hội đến nay đã tròn 08 tháng nhưng Bộ Nội vụ vẫn chưa phê duyệt được kết quả đại hội, mặc dù trước đó 04 tháng, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế đã xem xét, thẩm tra đầy đủ hồ sơ, thủ tục thống nhất cho Hiệp hội tổ chức Đại hội. Không chỉ vậy, đại diện Thường trực Hiệp hội cũng dã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo Bộ Nội vụ nhưng không nhận được phản hồi. Khi liên hệ với Vụ Tổ chức thi chính phủ - Bộ Nội vụ thì chỉ nhận được câu trả lời là Hiệp hội tiếp tục chờ đợi do lãnh đạo Bộ Nội vụ yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung lại tôn chỉ, mục đích ghi trong Điều lệ của Hiệp hội cho phù hợp, đặc biệt là không trùng với tôn chỉ, mục đích của hiệp hội Bệnh viện Việt Nam - Một tổ chức xã hội nghề nghiệp, theo Hiệp hội được biết, đến nay vẫn chưa được thành lập và chưa có tên trên hệ thống các tổ chức hội tại Việt Nam. Sự chậm trễ này đã khiến cho công tác điều hành hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hiệp hội gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn cả hệ thống cơ sở y tế tư nhân đang phải gồng mình vượt qua khó khăn cùng Chính phủ và hệ thống y tế công lập tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam

Công văn: 1577/PTM - KHTH, Ngày: 22/09/2020

Nội dung kiến nghị:

Sự chậm trễ của các cán bộ Bộ Nội vụ trong việc hướng dẫn và thực thi các thủ tục hành chính

Chi tiết kiến nghị tại đường link: https://tinyurl.com/nq35knT8-6

 


Đơn vị phản hồi: Bộ Nội vụ

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)