Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Có thể yêu cầu nhà thầu kê khai đơn giá chi tiết?

(Chinhphu.vn) - Ông Quảng Hoàng Tùng (TP. Đà Nẵng) hỏi: Nhà thầu chào hàng bảng giá tủ điện nhưng không có giá chi tiết từng hạng mục của tủ điện, khi chấm thầu, chủ đầu tư hỏi đơn giá chi tiết của các hạng mục này thì có bị coi là vi phạm quy định không?

Hợp đồng trọn gói có được điều chỉnh khối lượng công việc?

(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Trần Huy Hoàn (Quảng Ninh) trúng thầu công trình Trường phổ thông Dân tộc nội trú, hình thức hợp đồng trọn gói. Khi thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư yêu cầu tính lại khối lượng trong hồ sơ mời thầu. Ông Hoàn hỏi, chủ đầu tư làm như vậy có đúng quy định không?

Thực hiện hay không thực hiện thủ tục hải quan?

(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Armapex Việt Nam (tỉnh Đồng Nai) là doanh nghiệp chế xuất, muốn mua nguyên liệu từ công ty nước ngoài. Công ty nước ngoài này có chi nhánh tại Việt Nam và chỉ định công ty ở Việt Nam giao hàng. Chi nhánh của công ty nước ngoài ở Việt Nam cũng là doanh nghiệp chế xuất.

Có thể gửi tài liệu chứng minh năng lực sau khi đóng thầu

(Chinhphu.vn) – Trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình.

Chính sách với công dân khi đăng ký nghĩa vụ quân sự

(Chinhphu.vn) - Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự; khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện được hưởng nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

Phê duyệt loại hợp đồng không phù hợp gói thầu có thể bị phạt tiền

(Chinhphu.vn) – Theo quy định hiện hành, hành vi phê duyệt hình thức hợp đồng, phương thức đấu thầu, thời gian thực hiện hợp đồng không phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu có thể bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Được xác minh năng lực nhà thầu trước khi ký hợp đồng

(Chinhphu.vn) - Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư, bên mời thầu tiến hành xác minh thông tin về năng lực của nhà thầu, nếu vẫn đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu thì mới tiến hành ký kết hợp đồng.

Xác định năng lực của nhà thầu liên danh thế nào?

(Chinhphu.vn) - Đối với nhà thầu liên danh, năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh.

Bộ TNMT trả lời về việc rà soát, xử lý dự án treo

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Minh, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo các Nghị quyết của Quốc hội, việc xử lý các dự án đã được duyệt nhưng không triển khai.

Có được điều chỉnh tiêu chí tài chính trong hồ sơ mời thầu?

(Chinhphu.vn) - Trường hợp có chỉnh sửa các quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu thì tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu phải bảo đảm việc chỉnh sửa là phù hợp, khoa học, chặt chẽ hơn và không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu.