Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Bộ Tài chính trả lời về điều chỉnh mức phí các trạm BOT

(Chinhphu.vn) - Đối với các dự án thu phí cụ thể, ngoài việc tính toán đảm bảo hiệu quả tài chính hoàn vốn đầu tư, các Nhà tư vấn còn đánh giá tổng thể hiệu quả kinh tế - xã hội của từng dự án, sao cho lợi ích mang lại cho người sử dụng lớn hơn so với mức phí người sử dụng phải trả cho việc sử dụng đường bộ.

Đơn vị trực thuộc chủ đầu tư có được tham gia đấu thầu?

(Chinhphu.vn) – Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh có đơn vị trực thuộc là Trung tâm Dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng, hoạt động tài chính độc lập. Hiện Ban Quản lý có dự án xây dựng trụ sở của Ban, vậy Trung tâm nêu trên có được làm đơn vị tư vấn giám sát, thiết kế cho dự án không?

Quy định về việc bổ nhiệm kế toán trưởng

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Tiến (Bình Định) tốt nghiệp hệ tại chức ngành ngân hàng của trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng và đã có chứng chỉ kế toán trưởng. Ông Tiến hỏi, ông có được bổ nhiệm làm kế toán trưởng không? Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, có con dấu riêng, trực thuộc UBND huyện thì có được bổ nhiệm kế toán trưởng không?

Luật BHXH không hồi tố các trường hợp trước thời điểm có hiệu lực

(Chinhphu.vn) – Cử tri tỉnh Yên Bái đề nghị cơ quan chức năng xem xét, trình Chính phủ điều chỉnh tiền tuất hằng tháng về 1 mức là 575.000 đồng/người/tháng, thay vì 2 mức như hiện nay (460.000 đồng/người/tháng và 575.000 đồng/người/tháng), để tránh việc thắc mắc giữa các đối tượng được hưởng.

Quy định về thời gian để tính lãi tiền gửi, tiền vay

(Chinhphu.vn) -Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì thời gian để tính lãi tiền gửi, tiền vay được quy ước 1 năm là 360 ngày, 1 tháng là 30 ngày, không phân biệt tháng đó có 28, 29 hay 31 ngày.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi đình công bất hợp pháp

(Chinhphu.vn) – Theo Bộ Lao động-Thương và Xã hội, quy định tại Điều 233 Bộ luật Lao động là phù hợp, phản ánh đúng vai trò đại diện của tổ chức công đoàn và trách nhiệm vật chất mà tổ chức công đoàn phải thực hiện đối với trường hợp lãnh đạo đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động.

Chuẩn nghèo không chỉ dựa vào thu nhập

(Chinhphu.vn) – Theo ý kiến của cử tri các tỉnh Hải Dương, Nghệ An, Bình Phước, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Gia Lai, Điện Biên, chuẩn nghèo hiện nay đã không còn phù hợp, gây khó khăn cho việc thực hiện chương trình giảm nghèo, làm giảm hiệu quả của chương trình này.

Nhà đầu tư nước ngoài có thể lập công ty con?

(Chinhphu.vn) - Theo Điều 22 Luật Đầu tư, nhà đầu tư được phép thành lập tổ chức kinh tế theo quy định. Trước khi thành lập, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và phải đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ và theo các quy định điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành là gì?

(Chinhphu.vn) - Ông Mai Hữu Bằng (tỉnh Bình Dương) hỏi: Hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành là gì? Việc kiểm tra được thực hiện như thế nào? Thời hạn kiểm tra trong bao lâu?

Mua tạm trữ lúa, gạo không phải chính sách thường xuyên

(Chinhphu.vn) – Gửi ý kiến đến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, cử tri tỉnh An Giang cho rằng chủ trương thu mua lúa tạm trữ là quyết định đúng đắn, tạo hiệu quả hỗ trợ người nông dân trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, cử tri đề nghị nên có kế hoạch thu mua ngay từ đầu vụ và công bố sớm giá sàn, để nông dân an tâm sản xuất.