Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Chính sách với công dân khi đăng ký nghĩa vụ quân sự

(Chinhphu.vn) - Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự; khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện được hưởng nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

Phê duyệt loại hợp đồng không phù hợp gói thầu có thể bị phạt tiền

(Chinhphu.vn) – Theo quy định hiện hành, hành vi phê duyệt hình thức hợp đồng, phương thức đấu thầu, thời gian thực hiện hợp đồng không phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu có thể bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Được xác minh năng lực nhà thầu trước khi ký hợp đồng

(Chinhphu.vn) - Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư, bên mời thầu tiến hành xác minh thông tin về năng lực của nhà thầu, nếu vẫn đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu thì mới tiến hành ký kết hợp đồng.

Xác định năng lực của nhà thầu liên danh thế nào?

(Chinhphu.vn) - Đối với nhà thầu liên danh, năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh.

Bộ TNMT trả lời về việc rà soát, xử lý dự án treo

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Minh, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo các Nghị quyết của Quốc hội, việc xử lý các dự án đã được duyệt nhưng không triển khai.

Có được điều chỉnh tiêu chí tài chính trong hồ sơ mời thầu?

(Chinhphu.vn) - Trường hợp có chỉnh sửa các quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu thì tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu phải bảo đảm việc chỉnh sửa là phù hợp, khoa học, chặt chẽ hơn và không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu.

Quy định về gia hạn hiệu lực hồ sơ dự thầu

(Chinhphu.vn) - Trường hợp gói thầu quy mô lớn, phức tạp, gói thầu đấu thầu theo phương thức hai giai đoạn, thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa là 210 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Đổi mới quản trị doanh nghiệp sau cổ phần hóa

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính có văn bản trả lời chất vấn của Đại biểu Trương Văn Vở, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai về một số vấn đề liên quan đến việc đổi mới quản trị doanh nghiệp sau cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Bộ KHĐT gỡ vướng một số tình huống trong đấu thầu

(Chinhphu.vn) - Bà Đinh Thị Hoài Thanh là thành viên tham gia công tác đấu thầu của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh. Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Thanh đề nghị được cơ quan chức năng hướng dẫn xử lý một số tình huống phát sinh trong công tác đấu thầu.

Xác định tỷ giá đối với doanh thu hàng xuất khẩu

(Chinhphu.vn) - Trường hợp Công ty bán hàng xuất khẩu thì thời điểm xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.