Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Xử lý tình huống phát sinh trong đấu thầu

(Chinhphu.vn) - Trường hợp trong phần đề xuất kỹ thuật nhà thầu sử dụng xi măng Hoàng Thạch PCB30 nhưng trong phần đề xuất về tài chính lại chào đơn giá của xi măng PC30 thì đây được coi là tình huống phát sinh trong đấu thầu theo quy định tại Khoản 15, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Tăng tổng mức đầu tư, quản lý dự án theo hình thức nào?

(Chinhphu.vn) - Tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh trong trường hợp do ảnh hưởng của thiên tai, sự cố môi trường,… thì việc quản lý dự án vẫn thực hiện theo quy mô (nhóm) dự án đã được phê duyệt trước khi điều chỉnh.

Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết đô thị

(Chinhphu.vn) – Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết đô thị (tỷ lệ 1/500) được xác định theo quy mô quy định tại Bảng số 4 kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 5/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng còn vướng: Bộ KH&ĐT nói gì?

(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Út (TPHCM) phản ánh một số vướng mắc trong thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng và đề nghị cơ quan chức năng xem xét, có biện pháp giải quyết để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài.

Bộ Xây dựng gỡ vướng xác định chi phí hạng mục chung

(Chinhphu.vn) - Trong khoảng thời gian chưa có hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD thì việc xác định các chi phí hạng mục chung có thể áp dụng nhưng không vượt quá mức chi phí chung theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD.

Bổ sung phạm vi hoạt động cho chứng chỉ hành nghề KCB

(Chinhphu.vn) – Ông Trịnh Đăng Khoa (tỉnh Vĩnh Phúc) đã có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội, nay ông mới học xong chuyên khoa định hướng nội soi dạ dày, đại tràng. Ông Khoa hỏi, ông có thể làm chứng chỉ hành nghề chuyên khoa định hướng được không, thủ tục như thế nào?

Có được gộp giá trị hợp đồng để xét năng lực nhà thầu?

(Chinhphu.vn) - Nếu hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu phải có 1 hợp đồng tương tự có giá trị tối thiểu là 90 tỷ đồng thì nhà thầu từng không hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn hợp đồng có giá trị 90 tỷ đồng được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Có thể điều chỉnh giá gói thầu khi bổ sung thiết bị?

(Chinhphu.vn) - Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí, thuế và được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

Chậm nộp phí duy trì mạng có được dự thầu?

(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Y khoa Nguyễn Tùng (TPHCM) tham dự gói thầu thiết bị thuộc công trình đầu tư trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo, do Công ty TNHH Xây dựng-Tư vấn Thiết kế Minh Hà mời thầu.

Được điều chỉnh định mức xây dựng phù hợp công trình

(Chinhphu.vn) – Trường hợp vận dụng các định mức do Bộ Xây dựng công bố, ban hành không phù hợp, chủ đầu tư tổ chức xác định, điều chỉnh các định mức cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình.