Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Chủ đầu tư hay cơ quan chuyên môn trình phê duyệt thiết kế, dự toán?

(Chinhphu.vn) – Theo quy định hiện hành, cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng để trình người quyết định đầu tư phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán.

Mặt hàng bắt buộc có chứng nhận kiểm dịch thực vật

(Chinhphu.vn) – Công ty cổ phần DEVYT (Hà Nội) có nhà máy chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu. Nguyên liệu sản xuất chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc theo phương thức tiểu ngạch nên không có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu.

Chào hàng cạnh tranh không thành có được chỉ định thầu?

(Chinhphu.vn) - Đơn vị của ông Trần Minh Ơn (Kiên Giang) tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu san lấp mặt bằng trị giá hơn 3 tỷ đồng và đã thông báo đấu thầu trên báo đấu thầu 2 lần nhưng không có đơn vị mua hồ sơ.

Bộ Tài chính trả lời vướng mắc về đối tượng thanh toán phép

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Công Trứ (sjrnguyenkong@...) hỏi: Cụm từ “người miền xuôi” nêu tại Thông tư số 57/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được hiểu như thế nào?

Chậm giao hàng có được coi là hoàn thành hợp đồng?

(Chinhphu.vn) - Trường hợp nhà thầu bị phạt hợp đồng do chậm giao hàng nhưng nhà thầu vẫn được tiếp tục thực hiện, hoàn thành hợp đồng và được chủ đầu tư nghiệm thu, thanh quyết toán thì được coi là nhà thầu đã hoàn thành hợp đồng.

Mua sắm thường xuyên áp dụng quy định nào?

(Chinhphu.vn) - Công ty ông Hà Công (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) là doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Nhà nước đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích thông qua công tác xây dựng giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Được thuê tư vấn để lập dự án đầu tư xây dựng

(Chinhphu.vn) – Ông Trần Đình Đại (Hà Nội) hỏi: Chủ đầu tư các dự án sử dụng ngân sách Nhà nước không có khả năng lập kế hoạch bảo vệ môi trường các dự án cần được UBND cấp huyện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường thì có được thuê tư vấn lập không?

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ĐP hay Luật Tổ chức HĐND-UBND?

(Chinhphu.vn) - Kể từ ngày 1/1/2016, đối với văn bản của UBND và Chủ tịch UBND các cấp tại phần căn cứ pháp lý viện dẫn Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 làm cơ sở ban hành văn bản.

Tiêu chí đánh giá năng lực tài chính nhà thầu

(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì một trong những tiêu chí đánh giá về năng lực tài chính của nhà thầu là kết quả hoạt động tài chính của nhà thầu.

Thêm biện pháp ngăn chặn khai thác giã cào bay

(Chinhphu.vn) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tham mưu trình Chính phủ ban hành quy định cụ thể đối với tàu cá vi phạm các quy định của pháp luật bị lực lượng Kiểm ngư, Thanh tra chuyên ngành thủy sản bắt, xử lý sẽ không được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.