Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng trường học

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Sinh Viên (Hưng Yên) đang làm phụ trách kế toán trường học thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo của 1 huyện. Ông Viên hỏi, cấp nào có thẩm quyền bổ nhiệm ông làm kế toán trưởng của trường học?

Tiền thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước sẽ được sử dụng như thế nào?

VOV.VN -Theo Bộ Tài chính, một phần tiền thoái vốn DNNN sẽ được tái đầu tư cho DNNN còn lại, và một phần sẽ chi đầu tư công trình trọng điểm, an sinh xã hội...

Xác định chi phí thuê tư vấn đấu thầu thế nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Phan Chí Thiện (An Giang) hỏi: Trong quá trình thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật khi lập dự toán các đơn vị thẩm định áp dụng Quyết định số 957/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng để tính các công việc tư vấn mà không áp dụng Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, như vậy có đúng không?

Điều chỉnh tiến độ hợp đồng xây dựng, thực hiện thế nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Mậu Vương (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Dự án có thời gian thực hiện từ năm 2012-2016, nhưng thời gian thực hiện gói thầu xây lắp thuộc dự án đã hết, nhà thầu thi công xin gia hạn, vậy chủ đầu tư có phải báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định không?

Quy định về sử dụng nhà thầu phụ

(Chinhphu.vn) - Đơn vị của ông Nguyễn Văn Toản (Hà Nam) tổ chức đấu thầu một gói thầu. Có 3 nhà thầu A, B, C tham gia. Nhà thầu A trúng thầu, khi ký kết hợp đồng đã gửi công văn đề nghị cho phép nhà thầu B là nhà thầu phụ. Ông Toản hỏi, nhà thầu A làm như vậy có đúng không?

Chi phí dự phòng trong hợp đồng trọn gói

(Chinhphu.vn) - Cơ quan của ông Lê Thanh Tùng (Hà Nội) chuẩn bị đấu thầu 1 dự án theo hình thức hợp đồng trọn gói. Dự toán gói thầu có tính 10% chi phí dự phòng. Ông Tùng hỏi, sau này nhà thầu có được thanh toán khoản dự phòng không? Căn cứ nào chủ đầu tư xác định chi phí dự phòng để thanh toán?

Thời hạn cam kết tín dụng của ngân hàng cho nhà thầu

(Chinhphu.vn) - Việc cam kết tín dụng của ngân hàng cho nhà thầu phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về tín dụng, trong đó có sự ràng buộc và điều kiện giữa hai bên.

Có điều chỉnh giá hợp đồng khi tăng lương tối thiểu vùng?

(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Mai Nhân Đức, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đang thực hiện ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, có hiệu lực từ ngày 1/8/2015.

Trường hợp nào không phải xếp hạng nhà thầu?

(Chinhphu.vn) - Cơ quan của ông Nguyễn Văn Quang (Hưng Yên) là đơn vị mời thầu gói thầu tư vấn. Tuy nhiên, chỉ có một nhà thầu được mở hồ sơ đề xuất tài chính. Đơn vị ông đã lập báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính. Ông Quang hỏi, trường hợp này có phải lập tờ trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu không?

Quy định về đầu tư xây trụ sở làm việc

(Chinhphu.vn) - Ông Vũ Thành (Hà Nội) hỏi: Trường hợp cơ quan Nhà nước xây dựng trụ sở làm việc theo hợp đồng BT (đổi công trình lấy vị trí đất khác) thì có phù hợp quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư không?