Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải nguy hại

(Chinhphu.vn) - Công ty của bà Nhi Văn (TP. Hồ Chí Minh) cung cấp các vật tư tiêu hao là ống mực đã qua sử dụng. Bà Văn hỏi, trường hợp công ty không có thỏa thuận nào đối với khách hàng thì chủ nguồn thải sẽ được xác định thế nào?

Công chức chuyển sang DNNN, xếp lương thế nào?

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thu Phương (Hà Nội) tốt nghiệp đại học năm 2001, tốt nghiệp thạc sĩ năm 2006. Từ năm 2001, bà làm việc theo các hợp đồng ngắn hạn chờ tuyển dụng vào một trung tâm thuộc cơ quan Nhà nước, không đóng BHXH. Năm 2007, bà được tuyển dụng, xếp lương công chức, được đóng BHXH.

Điều chỉnh tiến độ của hợp đồng thực hiện theo quy định nào?

(Chinhphu.vn) - Công ty của ông Hồ Hoàng Hiếu (Bến Tre) có một dự án được triển khai từ năm 2014 đến 2016. Hợp đồng xây dựng của gói thầu thứ nhất dự kiến hoàn thành vào ngày 31/12/2015. Khi thực hiện, do điều chỉnh thiết kế nên chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng đến ngày 31/3/2016.

Có được chuyển nhượng phần việc giữa các thành viên liên danh?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Tiến Mạnh (Quảng Ninh) hỏi: Nhà thầu liên danh A và B thi công gói thầu xây lắp, để bảo đảm nhà thầu A thi công đạt tiến độ chung và tiến độ giải ngân vốn thì liên danh nhà thầu có thể điều chỉnh khối lượng trong thỏa thuận liên danh ban đầu được không?

Quản lý dự án công nghệ thông tin theo quy định nào?

(Chinhphu.vn) – Cơ quan của ông Nguyễn Việt Nam (Hà Nội) dự kiến lập dự án ứng dụng công nghệ thông tin khoảng 8 tỷ đồng, vốn ngân sách Nhà nước. Ông Nam hỏi, dự án này có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công không? Trình tự thực hiện như thế nào?

Mua máy tính có cần ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông?

(Chinhphu.vn) – Ông Lưu Anh Tùng (TP. Hà Nội) công tác tại một đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm kinh phí hoạt động, có con dấu và tài khoản riêng, trực thuộc Sở. Hàng năm, đơn vị sử dụng nguồn thu sự nghiệp để mua máy vi tính phục vụ công tác chuyên môn.

Chọn nhà thầu dự án theo hình thức đối tác công tư thế nào?

(Chinhphu.vn) - Công ty cổ phần Hải Phát Kinh Bắc (Hà Nội) đang thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư, không thuộc đối tượng quy định tại Luật Đấu thầu và Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT. Vậy, khi triển khai dự án, Công ty có cần lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu không?

Trụ bơm xăng tự động có được cấp phép?

(Chinhphu.vn) - Để được kinh doanh xăng dầu, thương nhân phải đáp ứng đủ điều kiện làm 1 trong 7 loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu, được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép/Giấy xác nhận đủ điều kiện theo quy định.

Sai thông tin trên bằng lái xe, điều chỉnh như nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Khổng Minh Thương (TP. Hồ Chí Minh) được cấp giấy phép lái xe hạng A1 ngày 17/6/2016. Trong hồ sơ gốc và giấy chứng minh nhân dân của ông ghi năm sinh 1990 nhưng trong bản chính giấy phép lái xe lại ghi là năm 1991. Vậy, ông Thương có thể đổi lại giấy phép lái xe không? Nếu được thì đổi ở đâu, phí và thủ tục thế nào?

Trường hợp nào phải hoàn trả chi phí đào tạo?

(Chinhphu.vn) - Ông Đình Nguyên (TP. Hồ Chí Minh) làm việc tại một trường tiểu học quốc tế theo hợp đồng lao động xác định thời hạn 3 năm kể từ tháng 11/2015. Công ty chủ quản của trường yêu cầu ông Nguyên ký thêm hợp đồng đào tạo, cam kết làm việc đến hết thời hạn của hợp đồng lao động đã ký.