Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3.2023

Thứ tư, 01-03-2023 | 11:39:00 AM GMT+7 Bản in
Từ tháng 3.2023, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động, cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử cho công dân Việt Nam, quy định mới về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức...

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3.2023 Từ 1.3.2023, Bộ Công an sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử cho công dân Việt Nam. Ảnh: Việt Dũng

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)